Figur/Abstraktion

Afdelingsseminar for Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi

20.11.2017 | Betina Ramm

Dato ons 06 dec
Tid 09:30 16:00
Sted Kasernescenen, Store Sal, Langelandsgade 139, 8000 Aarhus C

Hvor interessant er det lige, om et kunstværk er abstrakt eller figurativt? Efter popkunsten og postmodernismen har abstraktion tabt sin særligt avantgardistiske aura og forbindes ofte med noget, som mange opfatter som reaktionært: klassisk modernisme og en tilhørende dyrkning af form løsrevet fra indhold. Men er tiden måske moden til at genopdage det genuint subversive i abstraktionens nonfiguration og spørge til, hvordan denne nonfiguration forholder sig til andre slags figurnedbrydning og betydningsmæssig ubestemthed, eksempelvis surrealismens informe og informationsteoriens entropi? Havde abstraktionens første teoretiker, Wilhelm Worringer, ligefrem fat i en lang ende med sin ide om en spænding mellem figurrettet empati og en abstraktion, der med sin krystallinske geometri solidariserer sig med og synker ind i den døde uorganiske verden – en idé, der recirkuleres i Broby Johansens dialektik mellem fysioplastik og ideoplastik, biomorf og geometrisk modellering? I dette afdelingsseminar skal vi genbesøge dialektikken figuration/abstraktion i et tværteoretisk, tværmedialt og tværhistorisk perspektiv.

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

 

9.30 Velkomst

 

9.40 Anders Troelsen, lektor emeritus: “Pollock læst og påskrevet"

 

10.15 Inge Lise Mogensen, ph.d.-kandidat: “Abstraktionsteoretiske momenter i dialog med tidlig dansk modernisme”

 

10.50 Kaffepause

 

11.10 Ellen Egemose, ph.d.-stipendiat: “Til vægs: Tomrum i dansk/nordisk maleri i 1880’erne og 1890’erne"

 

11.45 Anastasia Shannah, screening-stipendiat: "The Iraqi Pavilion at the 57th Venica Biennale: From Figuration to Abstraction”

 

12.20 Frokost

 

13.15 Lars Tingskov Mikkelsen, kunstner: “Morfometer”

 

13.50 Jacob Wamberg, professor: “Figur/abstraktionens spiral: Worringer revisited”

 

14.25 Kaffepause

 

14.55 Peter Ole Pedersen, postdoc-stipendiat: "This is the water and this is the well: Figur/abstraktion i David Lynchs Twin Peaks – The Return"

 

15.30 Diskussion 

 

16.00 Outro

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar, Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi
15209 / i29