Hvad bør enhver humanist vide om digital humanities?

Digital Text Lab indbyder til workshop og debat på Interacting Minds Centre.

09.03.2017 | Johanne Vejrup Nielsen

Dato tir 16 maj
Tid 13:00 16:30
Sted Interacting Minds Centre, bygning 1483.

Digitaliseringen af store dele af humanioras genstand, både historisk og i den aktuelle produktion af nyt materiale, byder på en række muligheder for søgning, analyse, samarbejde, visualisering, publicering mv. Der er mange forskningsprojekter, som på forskellig vis benytter sig af nye (eller nyere) digitale tilgange, også med henblik på metodisk udvikling. Men der er et efterslæb i forhold til at inddrage og integrere digitale tilgange i undervisningen, ligesom at deling af viden om best practices bør højnes.

Der er mange relevante spørgsmål:

  • Hvad bør vi undervise i?
  • Hvad er generelle digitale kompetencer, og hvad er fagspecifikke?
  • Hvad kan integreres i undervisning, og hvad bør være tilbud til de særligt interesserede?
  • Kan nye måder at arbejde sammen på omkring faglige emner styrkes?
  • Hvordan hænger digitale faglige kompetencer sammen med kompetencer, der kan bruges bredere efter endt uddannelse?
  • Hvordan kan forskning og undervisning bringes sammen omkring digital humanities tilgange?

Program:

13.00 Velkommen og kort præsentationsrunde

13.10 Korte oplæg ved Rikke Toft Nørgaard (CUDiM), Niels Brügger (Medievidenskab), Mette Løvschal (Arkæologi/IMC), Kathrine Gasser (Det Kgl. Bibliotek), Arne Kjær (CUDiM), Mads Rosendahl Thomsen (Litteraturhistorie) og Peter Bjerregaard Vahlstrup (Informationsvidenskab).

14.30 Pause

14.45 Diskussion i mindre grupper

15.30 Debat i plenum og opsamling

Alle fra Arts er velkomne, og der er inviteret repræsentanter fra Det Kongelige Bibliotek, institutledelserne og fakultetsledelsen. 

Tilmelding her: https://auws.au.dk/DH_humanities

Workshop, Debat
15209 / i29