Ph.d.-forsvar: Kamma Overgaard Hansen

Kamma Overgaard Hansen forsvarer sin afhandling "Vi har ikke noget at sige, men vi gør det så koncentreret som muligt". De Unge Vilde i dansk kunst.

03.05.2017 | Betina Ramm

Dato ons 24 maj
Tid 13:00 16:00
Sted Aarhus Universitet, Institut for Matematik, Ny Munkegade, auditorium D1, bygning 1531, lokale 113, Aarhus

Bedømmelsesudvalg:

  • Lektor Peter Brix Søndergaard, Institut for Kommunikation og Kultur, Kunsthistorie, Aarhus Universitet (formand)
  • Førsteamanuensis Øystein Sjåstad, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo, Norge
  • Lektor Malene Vest Hansen, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet

Hovedvejleder:

  • Professor Jacob Wamberg, Institut for Kommunikation og Kultur, Kunsthistorie, Aarhus Universitet

 

Medvejleder:

  • Museumschef Claus Hagedorn-Olsen, Horsens Kunstmuseum

 

Projektet er samfinansieret af:

  • Aarhus Universitet
  • Ny Carlsbergfondet
  • Horsens Kunstmuseum

 

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Institutsekretær Anne Overballes kontor,
Institut for Kommunikation og Kultur, bygning 1580, lokale 335, Langelandsgade 139, Aarhus C

 

Forsvaret er offentligt, og alle er velkomne.

Efter forsvaret er Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet vært ved en reception.

Ph.d.-forsvar, Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi
15209 / i29