Udstillingsproduktion som forskningsproces - Forskning med, gennem og i udstillinger

Åbent seminar arrangeret af Center for Museologi og Museologisk Forskningsprogram, Aarhus Universitet, i samarbejde med ARoS.

18.08.2017 | Johanne Vejrup Nielsen

Dato tir 19 sep
Tid 13:00 17:00
Sted ARoS Aarhus Kunstmuseum, auditoriet

Tilmelding: Seminaret er åbent for alle og deltagelse er gratis. Tilmelding senest tirsdag den 12. september pr. mail til Hanne Teglhus: hanneteglhus@gmail.com

 

Udstillinger er museers, kunsthallers og galleriers primære medie, og der produceres årligt flere hundrede udstillinger alene i Danmark. Udstillinger er ofte arbejdskrævende, kollektive processer styret af en stram tidsplan, en ditto økonomi og har brede målgrupper for øje. Samtidig er der i disse år et øget fokus på museernes forskningsbidrag og en stor interesse for museerne som vidensinstitutioner. På dette seminar vil vi flette disse tendenser sammen ved at stille spørgsmålet: Hvordan bedriver man forskning ved hjælp af udstillinger? Dagen byder på teoretiske oplæg, eksempler fra praksis samt inddragelse af deltagernes egne erfaringer.

 

Program

13.00 – 13.15 Velkomst v/Lise Skytte Jakobsen, lektor Aarhus Universitet, leder af

Museologisk forskningsprogram

 

13.15 – 14.15: "At bedrive forskning i og gennem udstillinger – udstillingsspecifik forskning". Oplæg v/Mattias Bäckström, ph.d., forfatter til bogen ”Att bygga innehåll med utställningar: Utställningsproduktion som forskningsprocess” (2017) som har inspireret til dette seminars titel. Mattias har en baggrund som idéhistoriker, museumsforsker og udstillingsproducent. Han er postdoc ved ’Senter for museumsstudier, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo’.

 

14.15 – 15.00: Workshop på baggrund af deltagernes egne erfaringer.

 

15.00 – 15.30: Kaffe

 

15.30 – 15.45: Aarhus fortæller – udstillingen som forskning. Oplæg v/Martin Brandt Djupdræt, overinspektør i Den Gamle By. Om arbejdet med museets nyåbnede udstilling Aarhus fortæller, der er Den Gamle Bys største bidrag til ’Aarhus 2017’.

 

15.45 – 16.00: Kuratorisk praksis som forskning. Oplæg v/Peter Ole Pedersen, ph.d., postdoc ved Aarhus Universitet. Pointer fra arbejdet med at kombinere kuratorisk udstillingsaktivitet med traditionel forskning og på denne måde at skabe et nytænkende bud på dokumentarismens kunsthistorie.

 

16.00 – 16.15: The Garden – udstillingen som forskning. Oplæg v/Anette Vandsøe, ph.d., postdoc ved ARoS og Aarhus Universitet. Om det store triennaleprojekt The Garden – End of Times, Beginning of Times, hvoraf udstillingen The Past kan ses på museet frem til 22. oktober.

 

16.15 – 17.00: Panel og diskussion – opsamling på workshop og oplæg.

Seminar, Museologisk forskningsprogram
15209 / i29