Få en forfatter på besøg i undervisningen

Authors in Aarhus arrangerer internationale litteraturarrangementer. Forfatterscenen er et samarbejde mellem AU og Aarhus Kommunes Biblioteker, hvor et foredrag på Dokk1 ofte kombineres med en masterclass for studerende på campus. Du kan som underviser melde ind, hvis du har en idé til en forfatter, du gerne vil have på besøg i din undervisning.

04.12.2017 | Helle Breth Klausen

Masterclass med Vigdis Hjorth i Nobelparken, november 2017.

Stefan Kjerkegaard, lektor i nordisk sprog og litteratur, er en af dem, der senest har taget imod tilbuddet om at få en forfatter på besøg i undervisningen. Han fik forfatter Vigdis Hjorth på besøg i Nobelparken i november som del af undervisningen på KA-tilvalgsfaget Litterære problemstillinger:

”Jeg sagde ja tak, fordi jeg kendte til hele debatten om virkelighedslitteratur i Norge i forlængelse af Hjorths roman, og fordi denne debat passede ret godt ind i det forløb, som jeg havde planlagt. Vi kunne så passende læse Hjorths roman Arv og miljø og tale om denne på holdet.”

Også ph.d.-studerende på Litteraturhistorie, Sophus Helle, så sit snit til at få de teoretiske tekster sat i spil i praksis med besøget af den norske forfatter:

”Jeg underviser i et kursus om forfatterbegrebet i litteraturen, og umiddelbart op til Vigdis' besøg havde jeg planlagt undervisning om autofiktion og feministiske tilgange til forfatteren. Så masterclassen passede perfekt ind i min plan.”

Sophus Helle brugte forfatterbesøget til at gøre teorien mere konkret:

”De studerende fik mulighed for at omsætte de lidt luftige teoretiske overvejelser fra undervisningen til konkrete diskussioner. Jeg fik de studerende til at overveje, hvilke spørgsmål de ville stille forfatteren. Det viste sig at være et godt pædagogisk greb til at få dem til at overveje, hvordan deres litteraturvidenskabelige pointer kunne omsættes til korte og præcise spørgsmål.”

Studerende på hjemmebane

Begge undervisere mener, at masterclassen som genre tilføjer undervisningen noget, som øvrige undervisningsformer ikke kan:

”Masterclassen kan facilitere et direkte møde mellem de studerende og forfatteren i forholdsvis trygge omgivelser. De studerende er på hjemmebane,” siger Stefan Kjerkegaard. Sophus Helle supplerer: ”Masterclassen kan give de studerende en følelse af, at deres litteraturvidenskabelige uddannelse kan omsættes til reelle kompetencer. I Vigdis Hjorths tilfælde kunne de studerende komme med nuancerede bidrag til en debat, der i det offentlige forum er blevet uløseligt knudret.”

Og netop de studerende har også selv kunnet se fidusen i masterclass-formen. Kandidatstuderende i Litteraturhistorie Kirstine Sø Dieckmann har deltaget i flere af Authors in Aarhus’ masterclass-arrangementer og senest med Vigdis Hjorth:

”Masterclassen er et virkelig fedt ’praktisk’ event, hvor vi ikke blot læser en roman, men faktisk skal stå over for forfatteren og indgå i en dialog. Det er spændende at få lov til at tage debatter og problematikker, vi har haft i undervisningen, og integrere dem i en diskussion med forfatteren selv.”

Miriam Yamil, der ligeledes er kandidatstuderende på Litteraturhistorie og deltog i samme masterclass, erklærer sig enig i, at undervisningsformen kan noget særligt:

”Jeg synes, det er en rigtig god idé at bygge bro mellem internationale forfattere og universitetet gennem en masterclass. Og sammenlignet med de forfatterarrangementer, der afholdes nede på Dokk1, fungerer masterclassformen godt på den måde, at den er mere akademisk og går mere i dybden. Samtidig får man mulighed for at stille forfatteren spørgsmål, man ikke kan læse sig til.”

Forfattermødet bliver afmystificeret

Masterclassen bidrager ikke kun til de studerendes faglige udvikling, men kan også være god træning til et job efter studiet. Det mener i hvert fald Sophus Helle:

”Masterclassen handler for mig om, at kontakten med forfatteren bliver afmystificeret. Mange af de studerende kommer ud i jobs efter studiet, der vil kræve hyppig kontakt med forfattere – forlagsarbejde, kulturformidling, kulturjournalistik osv. Men det er en kontakt, de ikke bliver særligt øvede i under uddannelsen. Oftest møder de forfattere som fjerne forelæsere eller ser dem i dialog med erfarne interviewere, men får ikke selv afprøvet samtalen med dem.”

Om Authors in Aarhus

Authors in Aarhus er en række dybdegående samtaler med internationalt anerkendte forfattere fra hele verden. Forfatterscenen har været aktiv siden 2014 og er resultatet af et tæt samarbejde mellem Aarhus Universitet og Aarhus Kommunes Biblioteker, som har til formål at sætte akademisk viden i dialog med bibliotekets brede læserskare. Universitetets studerende og undervisere spiller således en nøglerolle i scenens formidling.

Authors in Aarhus arbejder for at fremhæve betydningen af oversat litteratur for vores forståelse for udenlandske kulturer, men også for os selv som mennesker. Gennem mødet med internationalt anerkendte forfattere giver scenen det jyske publikum enestående indsigt i kunstneriske former såvel som debatter og sociale problemstillinger uden for landets grænser. Eksempler på tidligere forfatternavne, der har besøgt forfatterscenen, er Siri Hustvedt, A.S. Byatt, Jón Kalman Stefansson, Delphine de Vigan, Sir Antony Beevor og Vigdis Hjorth, hvoraf flere af dem også har afholdt masterclass-arrangementer i samarbejde med nogle af universitetets undervisere.

Den internationale forfatterscenes hovedarrangementer finder typisk sted på Dokk1, og de tilhørende masterclass-arrangementer foregår i de lokale fagmiljøer på Aarhus Universitet.

Vil du høre mere?

Send en mail med dine spørgsmål og/eller ideer til internationale forfattere til projektleder på Authors in Aarhus katrinesolvang@au.dk, der vil vurdere, om forfatternavnet kan trække et hovedarrangement på Dokk1 og en masterclass. Såfremt dit forslag går igennem, vil forfatterscenen tage over og sørge for at invitere de(n) pågældende forfatter(e) og tage sig af praktikaliteter så som transport, ophold og dækning af de økonomiske omkostninger i forbindelse med forfatterbesøget.

Forelæsning / foredrag
15210 / i29