Litteratur mellem medier - og samarbejde mellem faggrupper

Denne måned blev bogen ”Litteratur mellem medier”, redigeret af Tore Rye Andersen m.fl., udgivet på Aarhus Universitetsforlag. Artiklerne handler om, hvordan vi møder litteraturen i dag, hvor den ikke kun findes på papir. Birgitte Stougaard Pedersen, lektor i æstetik og kultur, fortæller her om det tværfaglige samarbejde, der ligger bag udgivelsen af bogen.

30.05.2018 | Johanne Vejrup Nielsen

Litteratur mellem medier (Foto: Aarhus Universitetsforlag).

Forskningsgruppen på studietur i New York.

Initiativet til ”Litteratur mellem medier” er udsprunget af forskningscenteret af samme navn, og bogens artikelforfattere tæller en række af IKK’s forskere fra litteraturhistorie, nordisk, medievidenskab, musikvidenskab, æstetik & kultur, børnelitteratur, musikvidenskab og fransk.

Fra kaffeklub til forskningscenter

Samarbejdet startede helt uformelt - baseret på en fælles interesse for forholdet mellem litteratur og medier:

”Vi startede faktisk med at lave en kaffeklub – blandt andre Tore Rye Andersen, Nina Christensen, Iben Have, en række yngre forskere og jeg. Der har hele tiden været et stort antal yngre forskere med. Det skulle ikke være en meget strategisk forskningsgruppe. I stedet ville vi snakke om, hvad der sker med litteraturen i et aktuelt medieperspektiv, som vi alle arbejder med forskellige aspekter af,” fortæller Birgitte Stougaard Pedersen, lektor i æstetik og kultur.

Men kaffesnakken blev alligevel grobund for en ansøgning om at blive AU Ideas pilotcenter, der gik igennem i første forsøg i efteråret 2013. I 2016 gik projektet over til at være forskningscenter på IKK, stadig under navnet Litteratur mellem medier.

Samarbejde på tværs af fag og karrieretrin

Det brede faglige samarbejde bygger på en flad struktur, hvor der er plads til forskellige perspektiver, også med det formål at juniorforskerne kan være med:

”Vi har været bevidste om, at alle skal kunne komme til orde, og at de yngre forskere bliver set som ligeværdige partnere i gruppen. Vi er ikke enige om alting, fx om hvad en tekst er, eller hvad litteratur er, men vi respekterer hinandens perspektiver. For nylig afholdt vi seminaret ”Modes of Reading”, hvor vi havde inviteret en del internationale oplægsholdere. Og de udtrykte, at de blev inspirerede af den diversitet, vi har, og det, at vi evner at få bragt frugtbare samtaler i gang, selvom vi kommer fra mange forskellige steder,” - siger Birgitte Stougaard Pedersen.

Vi skal analysere mediesensitivt

På det seneste har forskningssamarbejdet især kredset om udgivelsen af Litteratur mellem medier, hvor det gennemgående fokus er på at analysere litteraturen på nye måder, fordi den nu materielt set kommer i mange andre former end bogen, forklarer Birgitte Stougaard Pedersen:

”Al vores forskning peger på, at det betyder noget for vores læseoplevelse, hvilket materiale vi læser i. Der er simpelthen forskel på at læse en papirbog og lytte til en lydbog, og det samme gælder for app’en, og for billedbogen. Så vi synes grundlæggende, der var et behov for at udvikle analysemetoder, der er mediesensitive på et generelt plan, så vi får nogle metoder til at forstå den måde, verden omkring os forandrer sig på.”

Bogen er hovedsagelig skrevet til undervisningsbrug på universitetet, men også til gymnasiet:

”Vi håber at gymnasieundervisere kan bruge bogen til at finde ud af, hvad litteraturundervisningen kan gøre, når litteraturen vandrer ud i andre medier. Vi mener at mediedimensionen altid skal være med, og skal tænkes ind, når vi analyserer litteratur. Også for at gøre opmærksom på, at man som underviser ikke overser den litteratur, der findes i andre medier end bogen, og at man fx kan betragte en lydbog eller en app som litteratur.”

Den 19. juni inviteres kolleger, aftagere og studerende til at høre mere om bogens emner ved et åbent seminar efterfulgt af en reception på IKK på Kasernen - læs mere.

 


Om Litteratur mellem medier:

Bogen Litteratur mellem medier er redigeret af Tore Rye Andersen, Jørgen Bruhn, Nina Christensen, Stefan Kjerkegaard, Sara Tanderup Linkis, Birgitte Stougaard Pedersen og Hans Kristian Rustad. Den er udgivet på Aarhus Universitetsforlag.

Lyt til udsendelse om Litteratur mellem medier med Tore Rye Andersen, lektor i litteraturhistorie, i Kulturen på P1 (1. maj 2018).

Læs mere om forskningscenteret på hjemmesiden: Litteratur mellem Medier.

Medarbejdere
15210 / i29