Lønforhandling 2017

Ansøgningsrunden i forbindelse med den årlige lønforhandling løber i år fra den 8. februar til den 1. marts.

10.02.2017 | Per Stounbjerg

Der indkaldes ansøgninger om lønforbedringer med henblik på den forestående lønforhandling. Ansøgninger kan indsendes i perioden 8.2.-1.3.2017.

Som noget nyt indsendes ansøgningerne via web-formular, som kan hentes på Arts' lønforhandlingshjemmeside.

Hvis der er spørgsmål  til skemaet, kan man kontakte Louise Søndergaard fra HR. Skemaerne vil i lønforhandlingsprocessen blive tilgået af institutlederen, HR og de forhandlende tillidsrepræsentanter. De er for TAP (bortset fra AC-TAP) Mette Greve og for VIP og AC-TAP Camilla Skovbjerg Paldam.

Læs mere:

Lønforhandlinger på Arts

Lønforhandlinger på AU

Her fremgår bl.a., at universitetsledelsen har fastsat et budget for lønforhandling 2017 (med reference til perioden 1. april 2016 - 31. marts 2017) på i alt 0,6 % omfattende såvel varige lønforbedringer som engangsvederlag.

Samtidig gives instituttets professorer (MSO såvel som ordinære) mulighed for at søge overgang til lønramme 38; der er to ubesatte LR-38-professorater. Oprykning til lønramme 38 søges ved fremsendelse af begrundet ansøgning til Mette Kannegaard inden samme frist som de ordinære lønforhandlinger, dvs. senest 1.3. Kriterierne for oprykning kan ses her

For at kvalificere jeres ansøgninger bedst muligt, så I søger den mest relevante lønforbedring, bør I læse lønaftalerne for henholdsvis TAP’er og VIP’er igennem og forholde jer til de kriterier og tillægstyper, der angives heri. I kan finde aftalerne på ovennævnte Arts-link. Her finder I også web-formularen. 

Har I spørgsmål, kan I kontakte Mette Greve, Camilla Skovbjerg Paldam eller undertegnede. På AC-området kan en af de lokale tillidsrepræsentanter også være behjælpelige. For Katrinebjerg er det Peter Dalsgaard, for Nobelparken er det Steffen Krogh og Tina Thode Hougaard, og for kasernen Camilla Skovbjerg Paldam. Camilla Skovbjerg Paldam afholder sammen med de lokale TR informationsmøder om Arts’ lønkatalog for VIP og lønaftalen for AC-TAP. Nærmere oplysninger vil blive udsendt lokalt.

Lønforhandlingerne forventes afsluttet d. 31. maj 2017, og alle ansøgere kan forvente at få resultatet af forhandlingen vedr. deres individuelle ansøgning tilsendt fra HR inden sommerferien. Der vil ligeledes blive udmeldt en overordnet redegørelse for resultatet af lønforhandlingerne.

Medarbejdere
15210 / i29