Om unge og demokrati - og lidt om columbusæg

Adjunkt Jan Løhmann Stephensen tog sammen med et hold studerende fra Æstetik og Kultur i foråret på besøg på seks skoler for at tale om demokrati med eleverne. Det kom der et undervisningsmodul ud af, et forskningsprojekt og ikke mindst nye metoder til at tale om demokrati.

31.08.2017 | Marianne Ester Back

Studerende fra Æstetik og Kultur lavede en workshop i forbindelse med DemokratiStafetten med elever fra Odder Produktionsskole. Eleverne blev sendt i byen for at tage billeder af ting og steder, som de forbandt med demokrati. Café Retro er et værested for unge, hvor de føler, de bliver hørt og har medbestemmelse. Caféen har blandt andet ladet de unge lave graffiti i baggården.

Bruger Ringkøbing-Skjern Kommune for mange penge på skulpturer? Sådan lød en af diskussionerne, da studerende fra Æstetik og Kultur var rundt på seks biblioteker i regionen for at tale om demokrati i bybilledet.

To piger fra VUC i Skjern tog billeder af deres tatoveringer, fordi demokrati for dem også handlede om, at turde ytre sig ved at vise retten til at se ud som man vil.

Nogle af de lidt ældre elever fra VUC i Skjern tog billeder af hjemmeplejen. De oplevede, at de skulle hjælpe deres bedsteforældre rigtig meget med nogle basale ting, fordi der var nogle politiske regler for, hvad sygehjælpere måtte hjælpe med, og hvor meget tid der var til rådighed.

Interessen for demokrati er udfordret blandt de unge. Det viser sig i dalende medlemstal i ungdomspartierne og lave stemmeprocenter. Hvordan får vi de unge til at interessere sig for demokratiet og ikke mindst involvere sig i lokalsamfundet? Sådan lød udfordringen bag projektet DemokratiStafetten, som var et samarbejde mellem bibliotekerne i Region Midtjylland. Adjunkt Jan Løhmann Stephensen fra Æstetik og Kultur var følgeforsker på projektet sammen med lektor Louise Ejgod Hansen.  Nå, ja og så havde han samtidig to undervisningsmoduler, så han besluttede sig for at kombinere de to ting:  

”Det var et forsøg på at lave et columbusæg, hvor forskning og undervisning går hånd i hånd, samtidig med, at de studerende også fik mulighed for at prøve kræfter med et virkeligt projekt. For mig betød det, at jeg fik muligheden for at lave en form for aktionsforskning eller interventionsforskning, hvor jeg kunne sætte nogle tanker i gang hos nogle unge.”  

Demokrati er noget vi taler om

Jan Løhmann Stephensen skulle lave nogle observationer i forbindelse med DemokratiStafetten. Derfor arrangerede han sammen med sine studerende seks workshops på seks biblioteker rundt om i regionen. For at få de unge til at interessere sig for demokrati ville Jan Løhmann gøre op med de klassiske måder at snakke om demokrati på:

”Vi har ofte en forståelse af demokrati som noget, der har med sprog at gøre. Det handler for mange om meningsudveksling og debatter. Men hvis du beder en elev i 8. klasse om at sige noget om demokrati, så klapper han i? Demokrati er et skoleord og forbindes med noget voksensnak. Derfor kunne jeg godt tænke mig at afprøve et andet format end de klassiske interviewformer for at få debatten væk fra demokrati.

Demokrati i billeder

Jan Løhmann Stephensen ville afprøve en antropologisk visuel metode, hvor de studerende kom til at arbejde med en mere fotografisk praksis.

”Vores projekt hed Demokratiske billeder og handlede om, hvad man kan bruge billeder til, når man kommunikerer. De studerende bad skoleeleverne om at gå ud at tage billeder i lokalområdet af ting, som de forbandt med demokrati. Diskussionen startede allerede på turen, hvor de snakkede om, hvilke ting, der havde noget med demokrati at gøre.  Mine studerende havde et samtalemanuskript, hvor de i stedet for at tale om demokrati snakkede med eleverne om billederne. Hvad forestiller de? Hvorfor har I taget de billeder? Og så kom de gradvist til at snakke om demokrati.”

Sara Grøntved var en af de Æstetik og Kultur-studerende, som var ude at interviewe elever på en produktionsskole i Odder. Og der var især ét billede, som havde en demokratisk betydning for en af eleverne.  

”Der var en dreng, der havde taget et billede af en graffitivæg, som tilhørte et værested for unge. For ham var det et demokratisk sted, hvor han følte sig hørt, og hvor han havde oplevet medbestemmelse. De unge havde fået lov til at bestemme, hvordan cafeen skulle se ud, og de havde fået lov til at male med graffiti på caféens væg.”

I Skjern mødtes Sara Grøntved med nogle lidt ældre elever fra VUC, og her var det ikke graffiti, der blev omdrejningspunkt for diskussionen, men en helt anden slags kunst, forklarer Sara Grøntvad: ”Der var flere grupper i Skjern, der havde taget billeder af de mange skulpturer i byen, og det førte til en diskussion om, hvorvidt der blev brugt for mange penge på kunst i kommunen. Men så kom vi til at snakke om, hvilken betydning skulpturerne havde for byen. Vi talte om, at skulpturerne var med til at gøre byen attraktiv for turister, og at besøg fra turister også gav flere besøgende i butikkerne og dermed jobs til Skjerns borgere,”  

Demokratiet er lige rundt om hjørnet

Hensigten med den fotografiske øvelse forklarer Jan Løhmann med, at når det drejer sig om unge, handler det om at få debatten væk fra ordet demokrati og hen på noget, der interesserer dem. Her spiller nærmiljøet en vigtig rolle:

”Min skjulte dagsorden var at få eleverne til at forstå, at demokrati ikke bare foregår i byrådssalen eller i politiske partier. Demokratiet er lige rundt om hjørnet, og lever sig ind i deres hverdag på den ene eller anden måde og er noget de kan handle på. Det blev også tydeligt, når vi snakkede om billeder, eksempelvis fra den lokale børnehave, så havde de en masse holdninger og ideer.”

Som afslutning på projektet skulle de studerende bearbejde billederne og deres noter fra projektet, og herefter sætte billederne op på nogle plancher efter temaer.

Hvad angik Jan Løhmanns forskningsprojekt, så blev det til en rapport og to artikler, som han netop er ved at lægge sidste hånd på.  


Om DemokratiStafetten

  • DemokratiStafetten var et samarbejde mellem bibliotekerne i Region Midtjylland. Projektet har to formål. Dels at udvikle og synliggøre bibliotekerne som demokratisk rum, dels at få unge mennesker til at involvere sig aktivt i deres lokalsamfund.
  • Fra 2015-2016 blev projektet støttet af Kulturstyrelsen og kørte som en stafet fra bibliotek til bibliotek. I 2017 ansøgte projektet om et ekstra år hos Aarhus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Her foregik aktiviteterne på samme tid på de 16 medvirkende biblioteker.
  • Læs mere på Demokratistafetten.dk eller læs Jan Løhmann Stephensen og Louise Ejgod Hansens evalueringsrapport.
Medarbejdere, Studerende
15210 / i29