Vellykket seminardag for institutledelsen og forskningsudvalget

Den samlede ledelse på IKK mødtes den 8. marts til en faglig dag med temaoplæg og gruppediskussioner.

24.04.2017 | Johanne Vejrup Nielsen

Oplæg v. Jody Pennington, afdelingsleder for Engelsk

Institutledelsen inklusive de 9 afdelingsledere, Forskningsudvalget med forskningsprogram- og ph.d.-programlederne satte dagen af til at diskutere de fire emner:

  • Ny organisation og ledelsesroller på instituttet
  • Sammenhæng mellem uddannelse og forskning
  • Digitalisering i forskning og uddannelse
  • Erhvervssamarbejde

På fællesmødet blev det bl.a. diskuteret, hvad forskningens plads er i uddannelserne, herunder hvordan vi kan erhvervsrette uden at miste universitetets særkende, som er det forskningsnære. Der blev diskuteret best practices for at involvere de studerende mere direkte i forskningen, fx via konferencer og feltarbejde på forskningsprojekter.

Flere nævnte vigtigheden af at fortælle de studerende – og hinanden – at teoretiske kompetencer er nyttige og at uddannelserne er og skal være forskningsbaserede. Det fælles ansvar for gode arbejdsforhold/vejledning af junior-forskere var også noget der samlede gruppen af ledere.

Som afrunding på dagen, opsummerede institutleder Per Stounbjerg formålet med at mødes på tværs af afdelings- og forskningsledelse:

”Det blev en dag med god stemning, en vilje til at lytte til hinanden og rum til åben debat om emner der vedrører alle forskere på instituttet. Dagen har givet input til os som ledelse, men forhåbentlig også idéer til arbejdet på fagene og afdelingerne, herunder til udviklingen af nye bachelorstudieordninger, der skal være tydeligt forskningsbaserede og samtidig tydeliggøre relevans. På længere sigt skal vi arbejde med, hvordan vi fx vil satse på digitalisering. Planen er at arrangementet skal være halvårligt, så der sikres mulighed for at den samlede ledelse kan holde hinanden opdateret og få rum til diskussion.”

Kommentarer fra deltagerne til seminaret:

”Det har været en udbytterig dag. Det er et vigtigt forum, hvor diskussionen får en anden dybde, end vi er i stand til i afdelingslederkredsen. Her får vi forskningsvinklen mere med – jeg tager meget med hjem om specielt digitalisering.” – Sven Halse, afdelingsleder for Tysk og Romanske Sprog

”Det var en god blandingsform med små oplæg, workshops og opsamling i plenum. Nu er det vigtigt at sikre, at det vi har sagt i gruppearbejderne omsættes i den virkelige verden.” – Karen-Margrethe Simonsen, ph.d.-programleder

Medarbejdere
15210 / i29