Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Kommunikation og Kultur Forskning Det Frie Forskningsråd (DFF)

Det Frie Forskningsråd (DFF)

Institutproces på IKK - E17

Efterårets ansøgningsfrist til FKK er den 3. oktober 2017 kl. 16:00 for følgende virkemidler:

  • DFF-Forskningsprojekt 1 (op til 1.800.000 kr. excl. overhead)
  • DFF-Forskningsprojekt 2 (op til 4.100.000 kr. excl. overhead)
  • Tidsskrifter (30.000 kr. pr. år)

NB: DFF International Postdoc har frist 1. november (der laves ingen institut- eller supportproces for dette virkemiddel, da der er tale om personlige grants som ikke administreres af AU)

Læs hele DFF-opslaget  her.

 

Vigtigt: vedr. hjælp fra forskningsstøttenheden

DFF-ansøgere, som ønsker hjælp fra Forskningsstøtteenheden skal tage kontakt til Martin Riis -msr@au.dk, Torben Thams Classen - ttc@au.dk, Gry Jensen - glmj@au.dk, Anne Marie Zwergius - msr@au.dk senest 3. september 2017. Henvendelser efter denne frist kan ikke garanteres gennemlæsninger af projektbeskrivelsen, og de vil blive henvist til projektøkonomerne, der vil hjælpe med budgetudarbejdelsen.

 

Institutproces og generalist-review i efteråret 2017

Søger man midler fra DFF i efteråret 2017 skal man senest den 3. september 2017 sende en e-mail til forskningsrådgiversen (dacksl@cc.au.dk) med angivelse af hvilket DFF-opslag man søger på, projektets titel, og det forskningsprogram ved IKK, som projektet skal tilknyttes.

Instituttet sender de kollektive projektansøgninger ud til instituttets forskningsudvalg med henblik på forbedring af ansøgningen. Forskningsrådgiveren formidler kontakten mellem ansøger og medlem af forskningsudvalget. Ansøgningen skal sendes til forskningsrådgiveren senest mandag den 11. september, kl. 09:00 og ansøgere kan forvente feedback senest mandag den 18. september.

Senest tirsdag den 26. september (og gerne før) sendes følgende bilag til forskningsrådgiveren (dacksl@cc.au.dk):

1. Forskningsrådets skabelon for bekræftelse af budget ”DFF-budgetunderskrifter” med ansøgt beløb og hovedansøgers underskrift (findes her).

2. PDF-fil af det samlede budget i DFF-format (udarbejdet i samarbejde med forskerstøtteenheden).

3. Projektbeskrivelse (gerne i foreløbig udformning, da den selvfølgeligt kan finpudses indtil den indsendes til DFF)

Når budgettet er godkendt underskriver institutlederen skemaet ”DFF-budgetunderskrifter”, som returneres til ansøger per e-mail hurtigst muligt.

*Særligt vedr. projekter med ph.d.-studerende:

For navngivne ph.d.-studerende i større ansøgninger gælder det, at hovedansøger hurtigst muligt skal indhente tilsagn hos den relevante ph.d.-programleder til, at pågældende vil kunne indskrives som ph.d.-studerende, hvis ansøgeren opnår bevilling. For at opnå dette tilsagn skal kandidatens cv, eksamensudskrifter og gradsbeviser samt projektskitse til den del af forskningsprojektet, som den ph.d.-studerende skal gennemføre, sendes til den relevante ph.d.-programleder, dvs. enten Merete Birkelund, Christian Ulrik Andersen og Karen Margrethe Simonsen senest mandag den 21. august. Hvis kandidaten godkendes, vil hovedansøgeren herefter modtage en tilsagnsskrivelse fra ph.d.-skoleleder Anne Marie Pahuus.

Når ansøgningen er uploadet på forskningsrådets hjemmeside, skal den samlede PDF med ansøgning og bilag sendes til forskningskonsulenten.

Når ansøgere får svar fra DFF, skal svaret (og senere selve bevillingsbrevet) sendes til forskningsrådgiveren og den relevante projektøkonom hurtigst muligt. Med henblik på en hurtig projektoprettelse.

For yderligere spørgsmål til processen er man til enhver tid velkommen til at kontakte forskningsrådgiver, Katrine Solvang (dacksl@cc.au.dk).

55667 / i29