Forskningsprojekter

Sådan gør du

Her tænkes blandt andet på forskningsrådene (frie og strategiske), Nordforsk og private fonde som Trygfonden, Carlsbergfondet, Veluxfonden, Lundbeck Fonden etc.

Hvis du har planer om at søge, så tag fat i Forskningsstøtteheden og orienter dem om dine planer, herunder om hvornår du planlægger at søge.

I forhold til de forskningsfaglige prioriteringer og faglig læsning af projektbeskrivelserne, kan du kontakte din forskningsprogramleder i god tid inden deadline.

I forbindelse med de store ansøgningsrunder, hvor institutleder skal underskrive husningstilsagn og godkende budgettet, vil der blive lavet en procesbeskrivelse, som kan ses i nyhedsbrevet.

I procesbeskrivelsen kan du se, hvilke frister det er nødvendigt at overholde for at få indhentet og underskrevet de nødvendige dokumenter til ansøgningen af institutleder.

Du er også velkommen til at kontakte Katrine Solvang Larsen

  • hvis der indgår ph.d.-projekter,
  • hvis du har spørgsmål om, hvad institutlederen skal skrive under på etc. 

HUSK: alle ansøgninger/kontrakter/samarbejdsaftaler SKAL underskrives af institutleder (via forskningsrådgiver Katrine Solvang Larsen).

Økonomi og budget

I denne type bevillinger er der ofte præcise regler for, hvilke typer udgifter, der kan dækkes, og hvilke priser der kan accepteres.

Forskningsstøtteenheden er behjælpelig med at udarbejde budgetter.

Hvis det ikke er muligt med et overhead på 44 %, bedes du kontakte Katrine Solvang Larsen.

Kontakt

Katrine Solvang Larsen
Specialkonsulent

Tlf.: +4587162797
E-mail:

Forskningsstøtteenheden

Torben Thams Classen
AC-fuldmægtig

Tlf.: +4593508455
E-mail:


Martin Serritslev Riis
Fundraiser

Tlf.: +4530587150
E-mail:


Anne Marie Zwergius
Fundraiser

Tlf.: +4528455016
E-mail:

53668 / i29