Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Kommunikation og Kultur Forskning IKK-proces for ansøgere til Carlsbergfondet

IKK-proces for ansøgere til Carlsbergfondet

Frist den 1. oktober 2017, kl. 16:00

Carlsbergfondet støtter fremragende grundvidenskabelig forskning på et højt internationalt niveau inden for humanistisk videnskab, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Forskningen udføres af danske og udenlandske forskere med tilknytning til dansk forskning. Der kan i efteråret 2017 søges støtte til:

  • Carlsbergfondets internationaliseringsstipendier: Rejsestipendier til længere forskningsophold på internationale eliteuniversiteter (12 mdr.). Beløb: 350.000 p.a. (for rejsende uden børn), 425.000 kr. p.a. (for rejsende med børn). NB: Ansøgere, der har mere end fem års erfaring siden opnåelsen af ph.d-graden, kan ikke søge dette virkemiddel.
  • Carlsbergfondets postdoc-stipendier i Danmark: Løn til postdoc i Danmark (ved ansættelse på danske forskningsinstitutioner).
  • Dronning Margrethe den II’s ”Distinguished” postdoc-stipendium ved Det Danske Institut i Rom: 2-3 års postdoc ophold ved Det Danske Institut i Rom (forskning inden for humaniora og naturvidenskab).
  • Carlsbergfondets ”Distinguished” lektor-stipendier: Stipendier til de bedste nyansatte lektorer med international erfaring til etablering af selvstændig forskningsgruppe og dannelse af nationale/internationale netværk. Ansøger må være max 2 år inde i sin lektoransættelse. Beløb: max 4.500.000 kr.
  • Carlsbergfondets Semper Ardens-stipendier: 1 årige stipendier til førende, etablerede SSH-forskere, med et projekt, der sigter imod publicering af en banebrydende monografi.
  • Forskningsinfrastruktur: tilskud til apparatur, registerdata o. lign.
  • Publikationer i tilknytning til projekter støttet af Carlsbergfondet.
  • Feltekspeditioner/forskningsophold: Bevillinger til feltekspeditioner eller ophold ved førende udenlandske forskningsinstitutioner.
  • Tilskud til afholdelse af konferencer (max 60.000 kr.).

Det elektroniske ansøgningssystem er tilgængeligt på Carlsbergfondets hjemmeside. Læs det fulde opslag og vejledning for ansøgere på http://www.carlsbergfondet.dk

Ansøgninger om postdoc-stipendier skal vedlægges 1-3 anbefalinger samt et husningstilsagn fra værtsinstitutionen. Hvis du ønsker at dit projekt skal huses på IKK, skal du sende en mail til instituttets forskningsrådgiver, Katrine Solvang Larsen (dacksl@cc.au.dk) senest fredag den 1. september 2017 med angivelse af dit navn, virkemiddel, projektets titel og det forskningsprogram, hvor projektet ønskes tilknyttet.

Forud for den endelige indsendelse tilbyder instituttet, at professor emeritus Svend Erik Larsen kan læse ansøgningen igennem. Forskningsrådgiveren skal derfor have den foreløbige projektbeskrivelse senest mandag den 18. september kl 09:00 og ansøgerne kan forvente at få kommentarer senest mandag den 25. september.

Vedr. husningstilsagn: I forbindelse med udarbejdelsen af husningstilsagnet fra institutlederen skal forskningsrådgiveren senest mandag den 18. september (og gerne før) have en e-mail med den endelige titel på projektet, en kort opsummerende beskrivelse af projektet (ca. 3 linjer), samt enkelte linjer om hvilke forskningsmiljøer på IKK, der vil være særligt relevante for projektet.

Vigtigt: vedr. hjælp fra forskningsstøttenheden

Ansøgere til ”distinguished lektor” eller Semper Ardens-virkemidlerne, som ønsker hjælp fra Forskningsstøtteenheden (til budgetlægning og/eller læsning af projektbeskrivelse) skal sende et første udkast til ansøgningen samt en udfyldt version af det vedhæftede budgetoplysningsskema til ARTS/BSS-teamet i forskningsstøtteenheden senest den 1. september. Henvendelser efter denne frist kan ikke garanteres en gennemlæsning af projektbeskrivelsen, og vil blive henvist til projektøkonomerne, der vil hjælpe med budgetudarbejdelsen.

Særligt vedr. postdoc-support & budgetter: bemærk at forskningsstøtteenheden i år ikke yder hjælp til postdoc-ansøgningerne. Der henvises til projektøkonomerne for hjælp med budgettet. Man bedes kontakte sin sædvanlige projektøkonom eller skrive til Jesper Skovmøller (jesper.skovmoeller@au.dk) eller Mia Just (mia.just@au.dk). Deadline for henvendelser er onsdag den 13. september.

* NB: vedr. ph.d.-studerende i større projekter:
For navngivne ph.d.-studerende i større ansøgninger gælder det, at hovedansøger hurtigst muligt skal indhente tilsagn hos den relevante ph.d.-programleder til, at pågældende vil kunne indskrives som ph.d.-studerende, hvis ansøgeren opnår bevilling. For at opnå dette tilsagn skal kandidatens cv, eksamensudskrifter og gradsbeviser samt projektskitse til den del af forskningsprojektet, som den ph.d.-studerende skal gennemføre, sendes til den relevante ph.d.-programleder, dvs. enten Merete Birkelund, Christian Ulrik Andersen og Karen Margrethe Simonsen senest mandag den 1. september 2017. Hvis kandidaten godkendes, vil hovedansøgeren herefter modtage en tilsagnsskrivelse fra ph.d.-skoleleder Anne Marie Pahuus.

Efter indsendelse af ansøgningen til Carlsbergfondet, skal der indsendes en kopi af den samlede ansøgning med budget til instituttets forskningsrådgiver. Ansøgere, der modtager en bevilling, skal give rådgiveren besked herom hurtigst mulig og fremsende bevillingsskrivelsen så snart den modtages, så projekt og eventuelle ansættelse(r) kan oprettes.

For yderligere spørgsmål til processen er man velkommen til at kontakte Katrine Solvang Larsen dacksl@cc.au.dk

56338 / i29