Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Kommunikation og Kultur Forskning Indberetning af forskning

Indberetning af forskning

Deadlines

Hvert år er deadline for registrering af publikationer og aktiviteter i PURE den 1. marts.

På denne dag skal alle publikationer og aktiviteter fra forrige år være validerede i PURE, så tallene kan trækkes til AU's nøgletal.

Der bliver udmeldt lokale deadlines før den 1. marts, så valideringen kan nås.

Forsknings- og Innovationsstyrelsen foretager en høst af publikationer den 1. september.

I perioden mellem den 1. marts og 1. september er der mulighed for at berige registreringer af publikationer og aktiviteter med data.

Hvad skal du indberette

Det er obligatorisk at indberette følgende i PURE:

  • Artikler og udgivelser
  • Medlemskab af styrelser, råd, nævn, udvalg og netværk
  • Foredrag og mundtlige bidrag
  • Gæsteophold ved andre institutioner
  • Priser, stipendier og udnævnelser
  • Rådgivnings- og konsulentvirksomhed samt myndighedsbetjening

Se flere retningslinjer for indberetning og en oversigt over aktivitetstyper.

Sådan indberetter du artikler

Når du har fået en artikel antaget eller accepteret, skal den uploades på din PURE-profil.

Login via link i højre spalte og se eventuelt generelle informationer, om hvordan du gør i PURE og en liste over definitioner på publikationer.

Flere forfattere

Hvis du har skrevet en artikel sammen med en kollega, så tjek om din kollega allerede har registreret artiklen for at undgå dobbeltregistreringer. Søg efter titlen på artiklen (tast titel samt *).

Det er vigtigt, at alle forfattere, der er ansat ved Aarhus Universitet tilknyttes din registrering via et databaseopslag.

Du kan også tilknytte forfattere fra andre universiteter via databasen, men det er ikke obligatorisk.

Tjek tidligere registreringer

Husk også at tjekke, om dine tidligere registreringer har korrekt status. Har du eksempelvis registreret en publikation, mens den var under udgivelse, og er den nu blevet trykt, skal du ændre artiklens status til 'publiceret'.

Find det rette forlag eller tidsskrift

Det er vigtigt, at du vælger et forlag eller tidsskrift, som står opført i den centrale database.

Tidsskrifter fra den lokale database udløser ikke point.

Det fremgår af søgeresultatet, om der er tale om et lokalt eller et centralt databaseopslag.

Tjek også autoritetslister fra Forsknings- og Innovationsstyrelsens over serier og forlag, som er pointgivende.

Bibliometrisk forskningsindikator

I 2008 lancerede Forsknings- og Innovationsstyrelsen indikatorprojektet 'Den Bibliometriske Forskningsindikator'.

Projektet går ud på at måle, hvor meget og hvilken form for videnskabelig publicering, der foregår på de danske universiteter.

Målingerne foretages ud fra hvad der registreres i PURE.

Registreringen ligger til grund for tildeling af midler til AU. Det er derfor vigtigt, at alle publikationer, der udløser point bliver registreret korrekt.

Læs mere om pointsystemet.

Bibliotekarer ved AU Library / Statsbiblioteket validerer alle publikationsindberetninger inden den 1. marts. Spørgsmål til indberetninger rettes til pure@au.dk.

Links

Kontakt

Informationsvidenskab, Journalistik, Medievidenskab, Engelsk, Italiensk og Lingvistik:

Erling Hansen
Bibliotekar

Tlf.: +4587156607
E-mail:

Dramaturgi, Kunsthistorie, Litteraturhistorie, Museologi, Musikvidenskab, Æstetik og Kultur, Digital Design, Retorik og Fransk:

Jette Bohn
Bibliotekar

Tlf.: +4522937020
E-mail:

AU PURE support