Myndighedsopgaver

Offentlig myndighed, typisk et ministerium, en styrelse eller region, offentliggør et udbudsmateriale, og du vil enten alene som forsker eller sammen med kolleger (evt. fra flere institutioner) lave et tilbud på løsning af opgaven.

Du er velkommen til at kontakte Katrine Solvang Larsen, hvis:

  • du har spørgsmål om medfinansiering fra institut eller dekanat,
  • der for eksempel indgår ph.d.-projekter,
  • du har spørgsmål til, hvad institutlederen skal skrive under på etc.

HUSK: alle ansøgninger/kontrakter/samarbejdsaftaler SKAL underskrives af institutleder (via forskningsrådgiver Katrine Solvang Larsen).

Kontakt

Katrine Solvang Larsen
Specialkonsulent

Tlf.: +4587162797
E-mail:

53670 / i29