Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Kommunikation og Kultur Forskning Rekvireret forskning/udvikling/undersøgelse

Rekvireret forskning/udvikling/undersøgelse

Hvis du som forsker får en henvendelse fra en samfundsaktør, fx en kommune, interesseorganisation, museum etc., kan der være tale om forskningsopgaver eller konsulentlignende opgaver (indtægtsdækket virksomhed, hvor opgaven har konsulentlignende karakter, fx udvikling, evaluering, kompetenceudvikling etc.).

Økonomi og budget

I denne type projekter har bevillingsgiver typisk budgetloft for virkemidlet og det enkelte projekts økonomi skal derfor forhandles konkret. Er der tale om indtægtsdækket virksomhed, dvs. konsulentlignende arbejde, kræver lovgivningen, at universiteter ikke må underbyde markedet. Der opereres ikke her med overhead, da det er inkluderet i den ”høje” timetakst.

Du er også velkommen til at kontakte din forskningskonsulent, hvis:

  • du har spørgsmål om medfinansiering fra institut eller dekanat,
  • hvis der for eksempel indgår ph.d.-projekter,
  • hvis du har spørgsmål til, hvad institutlederen skal skrive under på etc. 

HUSK: alle ansøgninger/kontrakter/samarbejdsaftaler SKAL underskrives af institutleder (via forskningskonsulent Pernille Roholt).

AU’s Technology Transfer office

AU’s Technology Transfer Office SKAL kontaktes, hvis dit projekt rummer mulighed for kommercialisering og opfindelser. Samtidig kan kontoret hjælpe med samarbejdsaftaler.

Kontakt forskningskonsulenten

Pernille Roholt

Specialkonsulent
M
H bygn. 1580, 320
P +4587163005
P +4593508983
53669 / i29