Arbejdspladsvurdering

Fysisk APV

De fleste problemer nævnt i den seneste fysiske APV er blandt andet blevet afhjulpet gennem:

  • indkøb af kontormøbler og andet udstyr
  • gennemførelse af kurser i brug af hjertestartere og evakueringsplaner
  • fælles og individuel ergonomisk rådgivning

For også at få løst de meget udgiftskrævende ønsker, er der fremsendt ansøgning til fakultetet om støtte.

52935 / i29