Forskningsrejser

Godkendelse og kontering af rejser

Godkendelse ved afdelingsleder

Alle rejser skal forhåndsgodkendes af afdelingslederne. Det gælder både inden- og udenlandsrejser.

Hvis udenrigsministeriet fraråder rejse til den pågældende destination, kan den ikke godkendes.

Send en mail til afdelingslederen, hvor du oplyser om rejsemål, formål og periode.

Kontering

Rejser afregnes i AURUS (og i sjældne tilfælde i Indfak). Ved afregning, skal du kontere med følgende koder: 

  • Sted: 1411
  • Projekt: 12155
  • Aktivitet: 82101 (rejse, hotel og forplejning)

Godkendelse og kontering af rejser på eksterne bevillinger

Rejser foretaget på eksterne bevillinger eller på særlige delregnskab 1 bevillinger skal ikke godkendes af afdelingslederen. Her er det projektets AU-økonomiansvarlige (bevillingshaveren eller projektejeren), der godkender rejsen.

Ved rejseaktivitet på eksterne bevillinger, skal du ikke kontere med ovenstående koder, men på de projektnumre m.m., som har været anvendt hidtil.

Ph.d.-rejser

Ph.d.'er skal fortsat følge ph.d.-skolens retningslinjer og regler for kontering,

Kontakt

Rejser på interne bevillinger:

Morten Lyberth Grunnet

Forretningscontroller
M
H bygn. 1447, 030
P +4587153453
P +4551944938

Rejser på eksterne bevillinger

40597 / i29