HUM-fag

Generelt om HUM-fag

HUM-fag er et 10 ECTS kursus for studerende på humanistiske bacheloruddannelser, i de fleste uddannelser på 3. semester. Kurserne udbydes til alle på tværs af Arts og kan derfor ikke forudsætte særlige forkundskaber (fx. sprog). 

Undervisning i alle HUM-fag er placeret om mandagen, og de studerende har ikke anden undervisning samme dag. Der kan planlægges både undervisning og f.eks. gruppearbejde eller andre fællesaktiviteter mandag.

Undervisningen i et HUM-fag omfatter i udgangspunktet 4 timer x 13 uger (52 k-timer). Underviserne opfordres til at tilrettelægge forløbet som en kombination af holdundervisning, kollektiv vejledning, øvelser og andre aktiviteter. Da hum-fag vægter 10 ECTS, er rammen en samlet arbejdsbelastning på ca. 270 arbejdstimer (inkl. eksamen) for den studerende.

Der kan være basis for at udbyde en del HUM-fag på engelsk a.h.t. udvekslingsstuderende på Arts. Vær derfor opmærksom på om kurset kan udbydes og fungere på engelsk.

Eksamen i HUM-fag

Eksamen i alle HUM-fag afvikles i uge 50/51.

Der kan vælges mellem forskellige eksamensformer, jvf. information på siden om HUM-fag på Studieportalen.

Det er muligt at kræve, at de studerende skal opfylde visse forudsætninger undervejs i undervisningsforløbet for at indstille sig til eksamen (fx skriveøvelser, oplæg, produktudvikling etc.). Det skal beskrives i teksten i kursuskataloget. Det er vigtigt, at der angives en B-prøve, som kan anvendes til re-eksamen, eller hvis den studerende ikke opfylder forudsætningerne for A-prøven.

Indsendelse af forslag til HUM-fag - hvordan og hvornår?

Forslag indsendes via en webformular, der kun er tilgængelig i indkaldelsesperioden. 

IKK's undervisere orienteres i instituttets nyhedsbrev, når der indkaldes forslag til HUM-fag.

Der skal også indsendes et forslag, hvis et HUM-fag ønskes gentaget.

HUM-fag i efteråret 2018

Første undervisningsgang er mandag den 3. september 2018 og sidste undervisningsgang 3. december.

På baggrund af forventet antal studerende har IKS og IKK aftalt, at der skal udbydes ca. 20-22 HUM-fag i efteråret 2018.

Fra 1. april 2018 kan du se det aktuelle udbud af HUM-fag i kursuskataloget:

I perioden 1.-7. maj tilmelder de studerende sig HUM-fag. Herefter vurderer studielederne fra IKK og IKS i fællesskab hvilke HUM-fag der skal oprettes.

Kontakt

Studiecenter Arts

Kasper Lie Studiekoordinator
Phone: +4551446728
Email:

53228 / i29