Fremdriftsreform

I sommeren 2013 indgik Folketinget en aftale om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførsel. Aftalen fastsætter krav til de studerende og universiteterne om at nedbringe studietiderne.

Lykkes det ikke for universiteterne at nedbringe studietiderne, skæres der i uddannelsesbevillingerne.

Med fremdriftsreformen er Aarhus Universitet sammen med landets andre universiteter blevet sat på en bunden opgave. Aarhus Universitet skal leve op til reformens krav og sikre den hurtigere gennemførsel. Samtidig ønsker Aarhus Universitet ikke at gå på kompromis i forhold til kvaliteten i uddannelserne.

53230 / i29