Mistanke om plagiat?

Hvis du i forbindelse med bedømmelse af skriftlige opgaver og specialer får mistanke om, at den studerende ikke selv har skrevet dele af opgaven, dvs. gengiver andres tekster som sin egen uden korrekt kildeangivelse, er der mulighed for at få opgaven tjekket i plagieringsværktøjet URKUND.

URKUND kan påvise overlap mellem tekster og dermed være et hjælpemiddel til at finde eventuelt snyd i skriftlige opgaver. URKUND søger i 3 forskellige kilder: internettet, forlagsmateriale og tidligere screenede opgaver fra institutioner, der har licens til systemet. URKUND er integreret i Digital Eksamen, men er på Arts ikke automatisk slået til, medmindre det er særlig aftalt.

Har du mistanke om plagiat i en eksamensopgave, kan du henvende dig til eksamenssekretæren i Arts Studier og bede om at få URKUND slået til på den specifikke eksamen. Så bliver alle afleverede opgaver tjekket for tekst-overlap.

Kontakt:

Det er vigtigt, at du ikke læser Urkund-analysen som et sikkert bevis på, at den studerende har plagieret. Det kræver altid en faglig vurdering at fastslå, om der er tale om dårlig referencepraksis eller plagiering.

Vær også opmærksom på, at en høj overlapsprocent kan skyldes andet end plagiering, fx at de studerende har afskrevet et enslydende eksamensspørgsmål  i deres opgave eller har de samme bøger og artikler på litteraturlisten.

På URKUNDs hjemmeside finder du en guide til læsning af en opgaveanalyse.

Indberetning af plagiat

Hvis du er nået frem til, at der er tale om plagiat eller anden form for snyd, skal du skrive en indberetning til Uddannelsesjura, som behandler sagerne på vegne af dekanen. Du kan læse mere om indberetning og behandling af eksamenssnyd på AU’s medarbejderside om eksamenssnyd.  

I den nye arbejdstidsaftale på Arts er det fastlagt, at man får 4 arbejdstimer for arbejdet med en indberetning. For at få arbejdstimerne registreret i Vipomatic, skal du give besked om, at du har lavet en indberetning om eksamenssnyd til arbejdstid@cc.au.dk.

57116 / i29