Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Kommunikation og Kultur Til undervisere Retningslinjer for planlægning af undervisning på IKK

Retningslinjer for planlægning af undervisning på IKK

Antal undervisningstimer

En undervisningstime er en lektion, hvor underviser og de studerende er i kontakt enten i undervisningslokalet eller via edu-it.  Antal undervisningstimer på de enkelte kurser skal medvirke til at opfylde målsætningerne om:

  • 168 undervisningstimer pr. semester i gennemsnit på BA*
  • 112 undervisningstimer pr. semester i gennemsnit på KA**

Antallet af undervisningstimer skal afvejes i forhold til kursets ECTS-vægtning. Når undervisningen planlægges, kan oplysninger om antal allokerede undervisningstimer til et specifikt kursus fås hos din afdelingsleder eller fagkoordinator. De kan også oplyse om, hvordan undervisningstimerne skal fordeles på henholdsvis forelæsning, holdundervisning og vejledning.

*Undervisningstimer på semesteret, hvor der skrives bachelorprojekt, tæller ikke med i den officielle timetælling til ministeriet.

**Undervisningstimer på specialesemesteret tæller ikke med i den officielle timetælling til ministeriet.

 

Antal ECTS og de studerendes arbejdsbelastning

Uddannelserne på Arts er tilrettelagt som fuldtidsstudier på 1640 arbejdstimer årligt svarende til 60 ECTS. Arbejdsbelastningen er særligt intensiv omkring eksamen, men tilstræbes jævnt fordelt i løbet af semestret. Store dele af fuldtidsstudiet består i forberedelse til og opfølgende arbejde i forbindelse med undervisning i studiegrupper og/eller individuelt, herunder fordybelse i tekster, øvelsesopgaver, oplæg, peer feedback og afleveringer. På Arts arbejdes der med følgende sammenhæng mellem antal ECTS og de studerendes arbejdstimer.

  • 5 ECTS svarer til ca. 137 arbejdstimer
  • 10 ECTS svarer til ca. 273 arbejdstimer
  • 15 ECTS svarer til ca. 410 arbejdstimer
  • 20 ECTS svarer til ca. 547 arbejdstimer
  • 25 ECTS svarer til ca. 683 arbejdstimer
  • 30 ECTS svarer til ca. 820 arbejdstimer

Med arbejdstimer menes her både forberedelse, undervisningstimer og eksamen.

Yderligere spørgsmål kan rettes til din afdelingsleder, fagkoordinator eller til uddannelseskonsulenterne.

Derudover henvises til retningslinjerne for undervisningsplanlægning på Arts.

56843 / i29