Uddannelse

Uddannelser/kurser

Timeplaner

Når de studerende er blevet tilmeldt det kommende semesters undervisning, bliver der udarbejdet skemaer for de enkelte uddannelser. Når planlægningen er færdig i slutningen af juni og december, kan du finde din personlige timeplan med oplysning om tidspunkt og lokale her:

 

Se også:

Lokalebooking

Har du brug for at ændre tidspunktet for en enkelt undervisningsgang eller reservere et undervisningslokale til ekstra undervisning (ad hoc reservation), skal du kontakte Arts Studier på: 

Det er vigtigt at give besked, hvis du ikke benytter et reserveret lokale, så de studerendes skema bliver retvisende.

Undervisningsaktiviteter, som ikke kræver et undervisningslokale (vejledning på eget kontor, ekskursioner, udstillingsbesøg, som er en del af undervisningen m.v.), skal også indmeldes til lokalebooking.arts@au.dk. Dette skyldes igen, at det vises i de studerendes skema. Instituttet melder desuden ind til ministeriet, hvor mange timer, den enkelte studerende tilbydes, og disse tal trækkes fra lokalebookingssystemet.

Specialevejledning

Find opdateret info, frister og gode råd om specialeprocessen på siden:

 

Specialevejledere opfordres til at læse:

Studienævn og uddannelsesnævn

Der er ét studienævn på IKK, og under studienævnet er der for hver afdeling et uddannelsesnævn. Nævnene har ansvaret for den faglige udvikling og kvalitetssikring af instituttets uddannelser. Det er studienævnets forretningsudvalg, som behandler studerendes ansøgninger om merit, forhåndsgodkendelse og dispensationsansøgninger.

Regler på uddannelsesområdet

Find de mest gængse love, bekendtgørelser, regler og strategier på uddannelsesområdet på siden:

Blackboard

Blackboard er universitetets fælles learning management system (LMS). Det bruges til læringsaktiviteter, kursusmateriale, undervisningsevaluering m.m. Systemet giver først og fremmest mulighed for kontakt mellem underviser og studerende uden for den almindelige undervisning.


Inspiration til undervisningen

Artikler:

Få en forfatter på besøg i undervisningen
Case competition på læseplanen
Nyt projekt sætter fokus på arbejdsmarkedsperspektivet i undervisningen
Om unge og demokrati - og lidt om columbusæg

Arts Studier

Planlægningen af undervisning og eksamen sker ved Arts Studier. Alle uddannelser har faste kontaktpersoner i studieadministrationen – find dem her.

Internationale koordinatorer

Find kontaktpersoner her.

Kontakt studieleder og uddannelseskonsulenter på IKK

Spørgsmål til studielederen kan sendes til studieleder@cc.au.dk 

Lars Kiel Bertelsen

Fungerende studieleder

Katharina Juhl Haslund

Uddannelseskonsulent
M
H bygn. 1580, 321
P +4593508803
P +4593508803

På barsel:

Nina Gøtzsche Thiele Zeiss, Uddannelseskonsulent, Institut for Kommunikation og Kultur - IKK's ledelsessekretariat

52978 / i29