Marlene Aufgebauer: A mixed methods design within the framework of writing process research

Marlene Aufgebauer from the Department of German as a Foreign and Second Language Professor at the University of Vienna will discuss her PhD project on "Cognitive and metacognitive activities during writing processes of German as a foreign language learner."

07.01.2020 | Marianne Rasmussen

Dato tor 20 feb
Tid 13:00 15:00
Sted Aarhus
Tilmelding er lukket

20. februar 2020 har vi i Center for International Erhvervskommunikation besøg af Marlene Aufgebauer fra Universitet Wien. Marlene Aufgebauer er Ph.d.-studerende og beskæftiger sig med skriveforskning og tysk som andetsprog/fremmedsprog. Hun besøger os som en del af ERASMUS-programmet. I forbindelse med besøget vil vi gerne invitere jer alle til følgende foredrag med efterfølgende diskussion og snak med Marlene.
Vel mødt til et indblik i, hvordan fremmedsproglige skriveprocesser undersøges!

Spansk, Tysk, Fransk, Tysk og Romanske sprog, Engelsk, Sprog, Lingvistik og Kognition, CEI, Center for International Erhvervskommunikation
Tags: skriveforskning, ciek, clm, andetsprog, skriveproces,