Nye ph.d.-studerende (E17)

Her på siden præsenterer IKK's nye ph.d.-studerende deres projekter - enten på dansk (venstre kolonne) eller på engelsk (højre kolonne). De er blevet bedt om at fuldføre følgende sætninger:

  • Jeg skal forske i...
  • Når jeg skal forklare, hvad mit projekt går ud på til en familiefest, siger jeg...
  • Hvis man vil vide mere, kan jeg anbefale at læse/se/høre...

Klik på plus-symbolet og læs deres svar.

On this page the new PhD students at the School of Communication and Culture present their projects - in either Danish or English. They have been asked to complete the following sentences:

  • “My research will be about…”
  • “When I’m at a family get-together and want to explain what my project is about, I say…”
  • “If you want to know more about my topic, you can check out…”

Click the plus buttons below and read their responses.

Ellen Egemose

Tidligere uddannelse: Cand.mag. i Kunsthistorie, Aarhus Universitet

Nuværende fag/afdeling + hovedvejleder: Kunsthistorie / Jacob Wamberg

Titel på ph.d.-projektet: Hvad gemmer sig bag tomrummet? Tomrum i dansk/nordisk maleri 1750-1930.

Læs om Ellens projekt

 

- ”Jeg skal forske i tomrummet som et markant visuelt fænomen og modernitetstegn med afsæt i dansk/nordisk maleri fra anden halvdel af 1800-tallet. Med tomrum mener jeg proto-abstrakte dele i motivernes baggrunde, som vibrerer mellem materialitet og immaterialitet, mellem repræsentation og abstraktion og mellem rum og flade, og som i varierende grad strider mod at underordne sig motivernes figurer og handling." 

- ”Når jeg skal forklare, hvad mit projekt går ud på til en familiefest, siger jeg, at jeg skal forske i alle de dele af billederne, hvor der ikke ”foregår” noget."

- ”Hvis man vil vide mere, kan jeg anbefale at læse den tyske kunsthistoriker Wolfgang Kemps artikel ”Death at work: A Case Study on Constitutive Blanks in Nineteenth-Century Painting” (oversat af Raymond Meyer og publiceret i Representations, no. 10, Spring, 1985, pp. 102-123). Eller den østrigske kunsthistoriker Raphael Rosenbergs afsnit ”Vom monochromen Bildwitz zur Parodie abstrakter Kunstwerke in Karikaturen des 19. Jahrhunderts” i Turner – Hugo – Moreau: Entdeckung der Abstraktion fra 2007 (s. 295-304)."

Josefine Brink Siem

Tidligere uddannelse: BA i Dramaturgi og Æstetisk Kommunikation, MA i Dramaturgi (igangværende – 4+4)

Nuværende fag/afdeling + hovedvejleder: Dramaturgi med Thomas Rosendal Nielsen som hovedvejleder

Titel på ph.d.-projektet: Affektive Dramaturgier  

Læs om Josefines projekt

- "Jeg skal forske i at udvikle et analyseapparat til affektive dramaturgier, der kan gøre en række divergerende affektopfattelser anvendelige for analysen af både kunstbåren, massemedial og internetrelateret kommunikation, ved hjælp af en teoretisk kobling mellem affektteori, systemteori og dramaturgi. Gennem en abstrakt systemteoretisk genbeskrivelsesteori er målet at gøre en række centrale modsatrettede affektteorier sammenlignelige og anvendelige i samme analyseapparat, der kan anvendes på også andre analyseobjekter end de snævert teaterrelaterede – som f.eks. Twitterprofiler eller TV-serier."

- "Når jeg skal forklare, hvad mit projekt går ud på til en familiefest, siger jeg at jeg forsker i følelser, stemninger og atmosfærer, og hvordan vi kan kortlægge, hvad de betyder, for hvordan vi oplever og forholder os til f.eks. teaterforestillinger, TV-serier eller Donald Trumps politiske kommunikationsstrategi."

- "Hvis man vil vide mere, kan jeg anbefale at læse antologien ’Structures of Feeling – Affectivity and the Study of Culture’ (De Gruyter 2015), som er redigeret af Frederik Tygstrup og Devika Sharma. Den giver et fint overblik over nogle nuværende affektteoretiske tendenser og dilemmaer, når man beskæftiger sig med kunst og kultur."

Signe Nyboe Hagner

Tidligere uddannelse: Cand.mag. i musikvidenskab med tilvalg i psykologi

Nuværende fag/afdeling + hovedvejleder: Musikvidenskab med Peter Vuust som hovedvejleder

Titel på ph.d.-projektet: En undersøgelse af rytmik og metrik i hjernen  

Læs om Signes projekt

- ”Jeg skal forske i, hvordan forholdet mellem de musikalske koncepter rytmik og metrik afspejles i et kropsligt hierarki mellem hænder, fødder og stemmen, som vi fandt frem til ved et adfærdsforsøg, jeg udførte til mit speciale. Ved at bruge denne viden sammen med neurovidenskabelige metoder som fMRI-scanninger kan vi undersøge, hvordan rytmik og metrik bliver behandlet i hjernen, og om dette ændres ved en stigning i musikalsk kompetence. Det vil kunne vise os noget om, om de koncepter, vi kender fra musikteorien, har en kropslig forankring, og om der derved kan ses en sammenhæng mellem perception og adfærd."

- ”Når jeg skal forklare, hvad mit projekt går ud på til en familiefest, siger jeg som regel først ”sådan noget med musik og hjerne”. Derefter forklarer jeg, at jeg skal arbejde med, hvordan hjernen opfører sig, når vi spiller rytmer, og at det i sidste ende kan sige noget om, hvordan hjernen (måske) kan ændre sig, når vi bliver gode til noget."

- ”Hvis man vil vide mere, kan jeg anbefale at læse ”Musik på hjernen” af min hovedvejleder Peter Vuust. Her skriver han bl.a. om nogle af de forsøg, han har lavet, som mit eget projekt kommer til at tage udgangspunkt i."

Hans Lind

Tidligere uddannelse: Bachelor i Litteraturhistorie og kandidatstuderende i samme under 4+4-ordningen.

Nuværende fag/afdeling + hovedvejleder: Litteraturhistorie med Mads Rosendahl Thomsen som hovedvejleder

Titel på ph.d.-projektet: Det litterære håndværk: Læsepraksisser og skønlitterære tilblivelsesprocesser på danske forfatterskoler.

Læs om Hans' projekt

- ”Jeg skal forske i den danske tradition for kreativ skriveundervisning, og hvordan undervisningen danner ramme for udviklingen af elevernes skrivning. I Danmark er skriveundervisning typisk tilrettelagt som læseundervisning, hvor man læser elevernes tekster i fællesskab. Jeg mener, at denne samtalebaserede læsemetode repræsenterer en særlig måde at læse og tale om litteratur på, som kan kaldes ”håndværkskritisk”, og at den interpersonelle læsesituation danner ramme for gruppekreativitet og en kollektiv læseevne, som virker ind på den enkeltes skrivepraksis. I projektet vil jeg undersøge, hvordan fælleslæsningen praktiseres på forskellige skoler, og hvordan elevernes kollektive læseevne og deres tekstmateriale udvikler sig i samspil med hinanden."

- ”Når jeg skal forklare, hvad mit projekt går ud på til en familiefest, siger jeg, at mit projekt handler om danske forfatterskoler, som i de seneste år er blevet helt vildt populære! Udbredelsen af kreativ skriveundervisning viser, at det at skrive langt fra er en ensom proces, og at det ligesom så mange andre ting er noget, der kan læres og trænes. Derfor er det interessant at se på, hvordan forfattere samarbejder om at blive bedre til at skabe litteratur. Jeg oplever faktisk meget tit, at dem, jeg snakker med, selv har gået på et skrivekursus eller kender nogen, der har. Så taler vi lidt om dét."

- "Hvis man vil vide mere, kan jeg anbefale at læse Teksten er til at tale om – Et nordisk seminar om skriveundervisning (2015), en seminarrapport redigeret af Christian Dorph og Pablo Llambías med bidrag af danske, norske og svenske skrivelærere."

Sally Schlosser Schmidt

Tidligere uddannelse: Cand.mag. i Historie, AU

Nuværende fag/afdeling + hovedvejleder: Kunsthistorie med Karina Lykke Grand som hovedvejleder

Titel på ph.d.-projektet: Art and the formation of national identities.

Læs om Sallys projekt

- ”Jeg skal forske i, hvilken rolle kunsten og kunstnerne spillede i de afgørende år af 1800-tallet, hvor Danmark bl.a. mistede Norge, gjorde op med enevælden, blev udstyret med en grundlov og tabte Sønderjylland. I vores forskningsprojekt vil vi gerne undersøge, hvordan den nationalfølelse, vi i dag knytter til Guldaldermalerierne, blev skabt, og om vi gennem billederne genfortæller en nationsdannelseshistorie, der i samtiden var meget mere partipolitisk end folkelig. I mit delprojekt skal jeg læse en hel masse breve, som blev udvekslet mellem tidens kunstnere og politikere, for at prøve at forstå, hvordan de påvirkede hinanden."

- ”Når jeg skal forklare, hvad mit projekt går ud på til en familiefest, siger jeg, at jeg skal finde ud af, hvorfor vi danskere er så vilde med bøgetræer. Langt de fleste har heldigvis en mening om emnet ’national identitet’, så det er ikke svært at få en god snak sat i gang."

- ”Hvis man vil vide mere, kan jeg anbefale ”Politisering af det nationale? Billedkunstneriske og politiske agendaer omkring midten af 1800-tallet i Danmark” af Karina Lykke Grand og Gertrud Oelsner (Passepartout, årg. 18, nr. 35 (2014))."

Signe Uldbjerg Mortensen

Tidligere uddannelse: Nordisk sprog og litteratur

Nuværende fag/afdeling + hovedvejleder: Nordisk, Carsten Stage

Titel på ph.d.-projektet: Digitale sexkrænkelser og skam – et participatorisk skriveeksperiment.

Læs om Signes projekt

- ”Jeg skal forske i digitale sexkrænkelser med fokus på ofrenes oplevelser og disses sammenhæng med de medier, krænkelserne har foregået på. Empiriindsamlingen skal afvikles som en række skriveworkshops, hvor ofre for digitale sexkrænkelser opfordres til at skrive om deres oplevelse."

- ”Når jeg skal forklare, hvad mit projekt går ud på til en familiefest, siger jeg, at det handler om digitale sexkrænkelser eller porno uden samtykke. Det der Emma Holten snakker om, du ved. De er faktisk noget, der desværre er ret udbredt i dag."

- ”Hvis man vil vide mere, kan jeg anbefale Emma Holtens oprindelige artikel og billedserie ”Samtykke” i Friktion. Det var med den, der for første gang blev sat fokus på digitale sexkrænkelser i Danmark."

Gabriel Pereira

Educational background: BA in Media Studies (Unicamp, Brazil) and MsC in Information Studies - Digital Living (Aarhus University, in progress)

Current subject/department + main supervisor: Department of Digital Design and Information Studies, Supervisor: Annette Markham, Professor MSO

PhD project title: Embedded Digital Infrastructures: a critical study of Smart Cities’ Application Programming Interfaces

Read about Gabriel's project

- “My research will be about application programming interfaces (APIs) and how they work under the surface to create digital infrastructures by regulating data and information flow between technologies such as sensors, web interfaces, and automated city systems."

- “When I’m at a family get-together and want to explain what my project is about, I say it’s about how data flows under the surface, even when we don’t see it. What do cities (or Smart Cities, as they call it nowadays) do with the digital “stuff” we produce in our daily lives?"

- “If you want to know more about my topic, you can check out The Museum of Random Memory (museumofrandommemory.com), which is a series of artistic interventions and installations that discusses datafication with communities."

Emanuele Andreoli

Educational background (Bachelor’s/Master’s degree): Aesthetic philosophy / new media art

Current subject/department + main supervisor: Digital Design and Information Studies, Christian Ulrik Andersen

PhD project title: (Dis)embodiment of vision as a political-aesthetic battlefield

 

 

Read about Emanuele's project

- “My research will be about understanding the political and aesthetic implications related to new technologies of vision such as mobile phones, Google technologies of vision, virtual reality devices, and systems for machine vision. In order to do so, it analysis the contemporary use of the cinematic technique referred to as ‘subjective camera’ POV (Point of View), and explores  the various ways in which new technologies of vision adopt this type of interface across multiple online-offline platforms.

- The research tracks and theorizes the migration of the POV image from the field of cinema to its present forms, and discusses its transformation from a cinematic technique into one of the most contested political-aesthetic battlefields of our times. How the 'engineering' of the gaze associated with new technologies of vision produces new subjectivities that operate within new regimes of visibility?​"

 - “When I’m at a family get-together and want to explain what my project is about, I say: What happens to the eye and the body of the subject exposed to new technologies of vision such as Virtual Reality in terms of his/her political agency?"

- “If you want to know more about my topic, you can check out clubsexytime.com/projects/eyetracker_sprite/ "

Christina Linde Dideriksen

Educational background: BA and MA in Linguistics from Aarhus University

Current subject/department + main supervisor: Cognitive semiotics, Riccardo Fusaroli

PhD project title: The Puzzle of Danish - How do Danes communicate?

Read about Christina's project

-  “My research will be about the implications of Danish sound structure on reciprocal understanding and language use in interaction. Danish consist of quite a lot of vocalic sounds and there is a strong tendency to omit the endings of words. This probably makes it more difficult for children and second language learners to separate words from each other and thereby delaying language acquisition. In my project, I want to investigate if this sound structure also has implications for adults with Danish as their mother tongue. I will investigate conversation in different conditions and look into the amount and character of compensatory mechanisms present.

It is an interesting topic because all languages typically are assumed to be equally easy to learn. However, the research in first language acquisition of Danish suggests that this might not be the case. Therefore, the current project aims at providing important knowledge to this notion and clarify if in fact Danish might pose challenges to adult native speakers as well."

- “When I’m at a family get-together and want to explain what my project is about, I say I will investigate if it is more difficult for Danes to understand each other than it is for Norwegians to understand each other."

- “If you want to know more about my topic, you can check out this book about the sound structure of Danish: Basbøll, Hans. 2005. The phonology of Danish. Oxford: Oxford University Press or this dissertation on phonetic reduction in Danish."

David Hasberg Zirak-Schmidt

Educational background: Bachelor (2011) and Master of Comparative Literature from the University of Copenhagen (Dec 2014). Exchange student at Université Paris-Sorbonne (2010-2011) and Université Paris-Diderot (2012-2013).  

Current subject/department + main supervisor: Department of Comparative Literature and Rhetoric / Jakob Ladegaard 

PhD project title: Dramaturgies of History: Digital Approaches to English Historical Drama, 1550-1642.

Read about David's project

- “My research will be about representations of succession and succession crises in English historical drama from 1550 to 1642. More specifically, the project will use methods from digital humanities to analyze large corpora of early modern plays in order to conceptualize how the drama of the period reacts to, discusses, and negotiates current political problem."

- “When I’m at a family get-together and want to explain what my project is about, I say that my research is about making computers analyze Renaissance literature in order to find out major tendencies in the period’s discussion of pressing political concerns."

- “If you want to know more about my topic, you can check out Paulina Kewes’ and Susan Doran’s (ed.) “Doubtful and Dangerous: The Question of Succession in Late Elizabethan England”, Marie Axton’s “The Queen’s Two Bodies” and Franco Moretti’s “Distant Reading”. You can also check out the Stuart Succession Project online."

Julie Kjær Markussen

Educational background: Comparative Literature, AU

Current subject/department + main supervisor: Comparative Literature, Jakob Ladegaard

PhD project title: Unearned Wealth – A Literary History of Inheritance (1800-2015).

Read about Julie's project

 - “My research will be about inherited wealth as an economic, social and cultural phenomenon and it is my goal to draw a picture of inheritance in 19th and 20th literature and to examine how authors depict the question of wealth and inheritance in English and French literature from 1800 to 2015. Methodologically, I will combine digital analysis of large text corpora with traditional text analysis with the intent to paint both the large picture of the period and to zoom in on specific texts."

- “When I’m at a family get-together and want to explain what my project is about, I say Western society is built on the liberal core notion that every man is the architect of his own fortune but the French economist Thomas Piketty questions this foundation and shows how inherited wealth predominates over wealth stemming from work. Through the lens of literary history my research focuses on this complicated relationship between inherited wealth and wealth gained through work."

- “If you want to know more about my topic, you can check out the French economist Thomas Piketty’s book Capital in the Twenty-First Century."

Banu Saatci

Educational background: B.A. in Sociology at Bogazici University (Istanbul, Turkey), M.A. in Sociology at Istanbul Sehir University (Istanbul, Turkey), Post-master’s Certificate in Smart Community Design and Management at the University of Trento (Trento, Italy).

Current subject/department + main supervisor: Department of Digital Design and Information Studies, Supervisor: Clemens Nylandsted Klokmose, Associate Professor

PhD project title: Shareable Dynamic Media in Hybrid Meetings.

Read about Banu's project

- “My research will be about understanding people’s problems with hybrid meetings, which refers to meetings among both co-located and remote participants, in the workplace and developing quality metrics for measuring the efficiency of hybrid meetings in the workplace in terms of maximizing collaboration, interaction and creativity from the user’s perspective."

- “When I’m at a family get-together and want to explain what my project is about, I say it's about improving future designs of Skype-like applications for the user’s benefits and needs."