Nye ph.d.-studerende (E18)

På dansk:

Christina Emborg Lund

Tidligere uddannelse: Bachelor i Nordisk Sprog og Litteratur med tilvalg i Tysk og Lingvistik. Kandidatstuderende på Lingvistik. 

Nuværende afdeling/fag: Lingvistik

Hovedvejleder: Jakob Steensig

Titel på ph.d.-projekt: Turtagningskompetencerne hos voksne med infantil autisme – en konversationsanalyse. 

Læs om Christinas projekt

- Jeg skal forske i autisters måde at bruge og bryde med normerne for turtagning i samtaler. Turtagning omfatter i grove træk dét, at interagerende i fællesskab fører samtaler videre ved at skiftes til at tale og lytte. Projektet har til formål at bekræfte, afkræfte eller nuancere den herskende antagelse om, at infantile autister ikke mestrer de grundlæggende principper for turtagning.

- Når jeg skal forklare hvad mit projekt går ud på til en familiefest, siger jeg at jeg skal undersøge, hvorvidt autister forstår, at der ikke skal være for lange pauser i samtaler, at man er velkommen til at bidrage til samtaler på eget initiativ (f.eks. uden at være blevet spurgt om noget), og at man omvendt også viser respekt for modpartens tale ved ikke at afbryde for meget og ved at signalere, at man lytter interesseret (f.eks. igennem minimalrespons såsom ja og mm).

- Hvis man vil vide mere, kan jeg anbefale artiklen ”Conversational turn-taking in children with autism: Deconstructing reciprocity into specific turn-taking behaviors” fra 2008 af Miri Arie et al. Her beskrives en lignende undersøgelse lavet på autistiske børn.

Malthe Stavning Erslev

Tidligere uddannelse: BA i Digital Design inkl. udvekslingsophold i Sydney; Påbegyndt kandidatstudier i Digital Design

Nuværende fag: Digital Design 

Hovedvejleder: Søren Pold

Titel på ph.d.-projekt: Digital dannelse som agens, performance og produktion

Læs om Malthes projekt

- Jeg skal forske i forholdet mellem elektronisk litteratur og digital dannelse. Min tilgang er funderet i softwarestudier, som undersøger typisk tekniske fænomener (f.eks. programmering eller kunstig intelligens) ud fra dybt humanistiske tilgange (i særdeleshed kritisk værkanalyse). Derudover vil jeg gennemføre vidensudviklende designeksperimenter for at undersøge, hvordan vi kan designe til digital dannelse. En grundtese er, at digital dannelse er situeret i en flux-position mellem tekniske og kulturelle kompetencer (som i mange tilfælde er de facto uadskillelige i sociotekniske assembalges), og at enhver dybdegående digital dannelse må og skal forholde sig til væsentlige sociotekniske problemstillinger -- eller dvs. må forberede borgere på at kunne tilgå verden med en socioteknisk bevidsthed og sensibilitet. Jeg vil undersøge, hvordan elektronisk litteratur kan fungere informerende og understøttende i denne henseende.

- Når jeg skal forklare, hvad mit projekt går ud på, til en familiefest, siger jeg: Langt de fleste af os forstår ikke dybdegående, hvordan de højteknologiske dimser (f.eks. smartphones) og systemer (f.eks. søgemaskiner), vi omgiver os med hver dag, virker. Især hvordan de er forbundet til hinanden, og hvordan de trækker på kunstigt intelligent software. Jeg vil arbejde med såkaldte ’autogenerative tekster’ (som er tekster, der er skabt ud fra kunstig intelligens) ud fra elektronisk litteratur. Jeg vil altså undersøge, hvordan kunstneriske og litterære værker og praksisser kan hjælpe os med at opbygge menneskelig (humanistisk) forståelse for de dimser og systemer, der er overalt i vores hverdag. Jeg mener bl.a. at det er vigtigt ikke blot at kunne bruge vores devices, men at kulturel forståelse er mindst lige så nødvendigt for en digital dannelse.

- Hvis man vil vide mere, kan jeg anbefale The Metainterface af Søren Pold og Christian Ulrik Andersen.

Pernille Meyer Christensen

Tidligere uddannelse: Bachelor i Nordisk sprog og litteratur med tilvalg i Religionsvidenskab

Nuværende fag: Nordisk sprog og litteratur

Hovedvejleder:  Henrik Skov Nielsen

Titel på ph.d.-projekt: Dufortællingens udvikling i dansk litteratur. Et diakront, narratologisk case-studie.

Læs om Pernilles projekt

- Jeg skal forske i dufortællingens udvikling i dansk litteratur.

- Når jeg skal forklare, hvad mit projekt går ud på, til en familiefest, siger jeg, at jeg skal beskæftige mig med en ubeskrevet del af den danske litteraturhistorie, nemlig dufortællinger. I stedet for ”jeg”, ”han” eller ”hun” står der i dufortællinger ”du”. ”Du” bliver typisk brugt i forbindelse med dialog, men i dufortællinger kan du’et ikke høre, at det bliver ”tiltalt”. På trods af at mange måske ikke umiddelbart mindes at have læst en dufortælling, har en lang række danske forfattere eksperimenteret med fortælleformen gennem tiden, heriblandt Johannes V. Jensen, Leif Panduro, Helle Helle og Pia Juul.

- Hvis man vil vide mere, kan jeg anbefale at læse en helt masse dufortællinger, eksempelvis Cecil Bødkers ”Trapperne” (1961), Peter Seebergs ”Alzheimer” (1997) og Naja Marie Aidts ”Bulbjerg” (2006). Udenlandske dufortællinger som Italo Calvinos ”En konge lytter” (1986) og ikke mindst Édouard Levés Selvmord (2008) kan bestemt også anbefales. Og til den teoretisk interesserede: Anskaf med fordel Style 28.3 (1994), hvori samtlige artikler omhandler dufortællinger, og Rolf Reitans artikel ”Teorier om dufortællinger: En blindgyde?” (2011), der giver et fint overblik over feltet.

Bjarke Vognstrup Fog

Tidligere uddannelse:  BA Informationsvidenskab & Viking Studies; KA Informationsvidenskab

Nuværende afdeling: Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab

Hovedvejleder: Clemens Nylandsted Klokmose

Titel på ph.d.-projekt: Fra data til dansk—literate computing i et humanistisk perspektiv.  

Læs om Bjarkes projekt

- Jeg skal forske i literate computing, som er en særlig aktivitetsform, hvor konventionelle udtryksformer, eksempelvis prosa, sammenflettes med eksekvérbar programkode i såkaldte computationelle narrativer. Mere specifikt skal jeg forske i, hvad der kendetegner literate computing og dets relation til computational literacy, moderne medier og software som kulturelle udtryksformer. Ydermere vil jeg i mit projekt undersøge, om det er muligt og meningsfuldt at overføre literate programming-paradigmet til andre domæner, herunder humanistiske kontekster såsom digital kunst, litteratur og musik.

- Når jeg skal forklare, hvad mit projekt går ud på, til en familiefest, siger jeg at det dybest set handler om digital dannelse, og hvordan vi som mennesker forholder os til digitale værktøjer og medier. I mit projekt vil jeg undersøge programmering som en kulturel, og ikke blot praktisk, aktivitet, og hvordan menneskers forhold til computere forandres i takt med, at vi forstår at tilegne os (og blive fluent) i disse. Projektet handler altså både om at undersøge den særlige aktivitetsform (literate computing), samt om en mere overordnet teknologifilosofisk undersøgelse af computeren som et særligt medium.

- Hvis man vil vide mere, kan jeg anbefale: Knuth, D.E. (1984). Literate Programming. The Computer Journal, 27(2), 97-111; Rädle, R., Nouwens, M., Antonsen, K., Eagan, J. R. & Klokmose, C. N. (2017). Codestrates: Literate Computing with Webstrates. Proceedings of the 30th Annual ACM Symposium on User Interface Software & Technology (UIST ’17), 715-725.   

Anne Henriksen

Tidligere uddannelse: BA og MA i Medievidenskab

Nuværende afdeling/fag: Medievidenskab og Journalistik 

Hovedvejleder:  Anja Bechmann

Titel på ph.d.-projekt: Trust and Algorithms: Developing Machine Learning Algorithms for Danish Healthcare

Læs om Annes projekt

- Jeg skal forske i hvordan tillid til maskinlæringsalgoritmer udviklet til sundhedssektoren bedst kan understøttes gennem design- og udviklingsprocessen i en humanistisk optik. Jeg skal udforske det sociologiske og psykologiske tillidsbegreb i forhold til maskinlæringsalgoritmer og undersøge hvilke dimensioner af disse begreber, der bliver særligt vigtige, når man udvikler maskinlæringsalgoritmer til at forudsige hændelser med f.eks. sygdom, senfølger og indlæggelser. Jeg skal bl.a. se nærmere på, hvilken rolle transparens, ansvarlighed og privatliv spiller, og hvordan de som værdier kan integreres i algoritmen og det overordnede prædiktionssystem.

- Når jeg skal forklare, hvad mit projekt går ud på til en familiefest, siger jeg at jeg ikke undersøger optimeringen af algoritmer i en teknisk forstand (jeg bliver tit spurgt, om jeg skal programmere), men at jeg undersøger optimering i form af tillid, der er en væsentlig forudsætning for at kunne anvende algoritmerne i praksis, dvs. i vores virkelige menneskelige verden. Det handler bl.a. om, hvad de sociale konsekvenser er ved at bruge maskinlæringsalgoritmer i behandlingsøjemed samt hvilken rolle det spiller, at de ikke producerer endegyldige slutninger, men blot forudsigelser, der ydermere er svære at forklare og forstå.

- Hvis man vil vide mere, kan jeg anbefale at læse litteratur fra Adrian McKenzie for at forstå tilgange og metoder indenfor maskinlæring og implikationerne forbundet hermed. 

In English:

Honey Biba Beckerlee

Educational background: MFA The Royal Danish Academy of Fine Art, MA Contemporary Art Theory, Guldsmoths College, University of London 

Current affiliation: Art History

Main supervisor: Jacob Wamberg 

PhD project title: Digital Matters 

Read about Honey's project

- I will research digital materials intractively (Barad 2007) through an artistic practice, looking into how to develop a tactile sensibility, that takes into consideration how the smallest particles that make up a digital (image) have memory (Marks 2002) and how this conclusion can deem definitions between life and non-life impossible (DeLanda) but instead point to atomic kinship (Tsiolkovsky 1928-30).

 

This Ph.D. is supported by Novo Nordisk Foundation and is in collaboration with the Royal Danish Academy of Fine Art and aims to develop a theoretical and practical framework of a posthuman, digitally sensible art practice. The Project wants to radically rethink notions of immateriality in cyberspace, by investigating digital materials through philosophical materialism, especially feminist posthumanism and cosmism.

- When I’m at a social event and wish to explain what my project is about, I say that I am going to research how to rethink current notions of immateriality in, for example, digital images through an artistic practice, by investigating digital materials, from copper to electrons, through material philosophy, especially feminist posthumanism and cosmism. 

- If you want to know more about my topic, you can check out: How Electrons Remember; Marks, Laura (2002) ​Touch, Sensuous Theory and Multisensory Media, Minneapolis: University of Minnesota Press.

David Hilmer Rex

Educational background: MFA, The Royal Danish Academy of Fine Art, Schools of Visual Art 

Current affiliation: Art History

Main supervisor: Jacob Wamberg 

PhD project title: Artistic Practice and Systems Change 

Read about David's project

- My research will be about developing Primer, a platform for artistic and organizational development, housed in the context of Aquaporin, a global water technology company, in Kgs. Lyngby, Denmark. The project explores the potentials of increasing the proximity across artistic, scientific, technological and business practices, with the goal of locating common grounds, differences and crafting entirely new processes across said otherwise disparate practices.

When I’m at a social event and wish to explain what my project is about, I say that maybe we need to diversify the organizational forms our cultural institutions take on, in order to increase the ways in which artistic practices can interface with other societal actors. And that what we might reach, isn’t simply a continuation of art as we know it, but new hybrid forms, that gather not only artists but other specialized practices around emerging problem areas.

 

If you want to know more about my topic, you can check out http://primer.dk/ and http://diakron.dk/

Kenneth Toah Nsah

Educational background: BA Bilingual Studies (English and French) – University of Yaoundé 1; DIPES 1 – ENS Yaoundé; Erasmus Mundus Master’s Crossways in Cultural Narratives – Universities of Perpignan Via Domitia, St Andrews, and Santiago de Compostela 

Current affiliation: Comparative Literature

Main supervisor:  Mads Rosendahl Thomsen  

PhD project title: Can Literature Save the Congo Basin? Environmental Literary Activism in the Congo Basin: A Study of Selected Authors from Cameroon and Congo-Brazzaville

Read about Kenneth's project

- My research will be about the role of literature in raising awareness about and mitigating environmental degradation in the Congo Basin – the second largest tropical rainforest in the world. Using postcolonial ecocriticism and environmental literary, I will analyze a gamut literary texts from three authors from (Anglophone) Cameroon and Congo-Brazzaville with the aim of highlighting the role of their educational and professional backgrounds in their works as well as mapping out the possible impact of their literature on nature protection in the Congo Basin.

When I’m at a social event and wish to explain what my project is about, I say my research is interested in assessing the interventionist power of literature, especially how literature can contribute to addressing environmental or ecological problems in the Congo Basin and elsewhere. We need to free literature from textual prisons and see what it can do about the many challenges facing humanity today, I think.

- If you want to know more about my topicyou can check out my most recent journal article here.

Anastasia Shanaah

Educational background:  BA in History of the Arab Countries from Moscow State University, MA in History of Art from the School of Oriental and African Studies, University of London 

Current affiliation: Art History

Main supervisor: Lotte Philipsen 

PhD project title: Politicization of Contemporary Arab Art Displays 

Read about Anastasia's project

- My research will be about politicization of contemporary Arab art displays. The project will explore how politics enter the display, both intentionally (on the production side, e.g. by curator) and unintentionally (on the reception side, e.g. by audience).

- When I’m at a social event and wish to explain what my project is about, I say that my research investigates how Arab art is displayed by both Arab and non-Arab art institutions and how those displays are perceived by the respective publics. It is not unusual that exhibitions, which are not intended by art institutions as political are nevertheless perceived as such by the public. I would then attempt to illustrate this idea with an example of The Sea Suspended, an exhibition of modern and contemporary Arab art in Iran. Despite curatorial intentions, the exhibition was perceived as political by art-critics. They made a connection between the exhibition being the first one of contemporary Arab art in the country to the tense relationship between Shia Iran with its Arab, mostly Sunni, neighbors.

- If you want to know more about my topic, you can check out websites of art institutions engaged in exhibiting Arab contemporary art, for example Mathaf: Museum of Modern Arab Art in Doha, Qatar; Darat al-Funun, Amman, Jordan, Mosaic Rooms, London, UK, and others. You can also read Modern Arab Art: Formation of Arab Aesthetics by Nada Shabout if you would like to know more about contemporary Arab art. 


Om siden

Her præsenterer IKK's nye ph.d.-studerende deres projekter - enten på dansk (venstre kolonne) eller på engelsk (højre kolonne). De er blevet bedt om at fuldføre følgende sætninger:

  • ”Jeg skal forske i…”
  • ”Når jeg skal forklare hvad mit projekt går ud på til en familiefest, siger jeg…”
  • ”Hvis man vil vide mere, kan jeg anbefale at læse/se/høre…” 

Klik på plus-symbolerne og læs deres svar.

About

On this page the new PhD students at the School of Communication and Culture present their projects - in either Danish (left column) or English (right column). They have been asked to complete the following sentences:

  • "My research will be about..."
  • “When I’m at a social event and wish to explain what my project is about, I say…”
  • “If you want to know more about my topic, you can check out…”

Click the plus buttons and read their responses.