Legater Mellemøsten/Magreb

Til anvendelse i 2014 og indtil juli 2015 opslår Det Danske Institut i Damaskus et antal legater til videnskabelige eller studiemæssige formål vedr. de islamiske lande og kulturer, især Mellemøsten og Magreb-landene.

Legaterne kan søges af forskere, ph.d.-studerende og specialestuderende til rejser, konferencer, løn mv. Der kan gives legater til følgende emner:
- Mellemøstlig arkæologi og historie
- Islamisk kunst og arkitektur
- Sprog og litteratur
- Politik, samfund og økonomi
- Naturvidenskaberne

Desuden opslås et mindre antal rejsestipendier for kunstnere, der har projekter i Mellemøsten eller Magreb-landene.

Grundet situationen i Syrien gives der ikke legater til rejser til Syrien eller ophold i Aqqad-huset i Damaskus.

Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse (på max 3 A4-sider/1MB), CV og budget. Studerende bedes tillige vedhæfte en vejlederudtalelse. Der bruges ikke særskilt ansøgningsskema.

Ansøgningen sendes pr. e-mail til formanden for Instituttets bestyrelse, John Kuhlmann Madsen, jkm@hum.ku.dk og mærkes: Legater 2014-15 i emnefeltet. Ansøgningen skal være modtaget senest 4. marts kl. 10.00. Afgørelse kan ventes medio april 2014.

Yderligere oplysninger kan fås hos formanden på nævnte e-mail-adresse, om Instituttet generelt, på hjemmesiden www.damaskus.dk