Medarbejderstafet: Anne Schjoldager

I stafettens 4. afsnit svarer Anne Schjoldager bl.a. på, hvordan det har været at flytte til IKK fra BSS, og hun fortæller om sit arbejde med oversættelsesteori, fx i tidsskriftet Hermes - og lidt om tegninger og South Park.

Anne Schjoldager (Foto: Johanne Vejrup Nielsen) - klik på billedet for at se en større version.

Navn og titel: Anne Schjoldager, lektor i engelsk erhvervskommunikation

Afdeling: Engelsk

Hvad er dit forskningsområde?

- Det er engelsk og oversættelsesstudier. Jeg startede med en ph.d. i simultantolkning, og var tolkelærer på den daværende Handelshøjskole. Det, der kendetegner os, er at det hele tiden er erhvervsorienteret og professionsorienteret, så det er lidt en blanding mellem samfundsvidenskab og humaniora. Og så er der nogle af os, der er mere det ene end det andet. Jeg tror, humaniora kan være en mere diskuterende eller filosofisk tilgang, hvor vi er mere opfostret i en empirisk tilgang med at indsamle data – og det forventes nærmest, at data kommer fra erhvervslivet.

- Jeg har lavet et projekt sammen med min kollega Tina Paulsen Christensen fra tysk om teknisk dokumentation og teknisk oversættelse i en virksomhed, hvor vi var ude og interviewe, optage og observere. Det var en afdeling, der laver teknisk dokumentation. De skriver teksterne, og så skal de oversættes bagefter. Vi kiggede på deres workflow med spørgsmål som: Hvordan er deres arbejde? Hvad tænker de om oversættelse?

- Det, der interesserer mig meget, er professionel oversættelse. I min undervisning bruger jeg fx at sammenligne oversættelser med udgangsteksten og den situation, den er i.

- Egentlig opfatter jeg mig selv som en engelsk-faglig person. Jeg har aldrig forsket i lingvistik, jeg har bare altid brugt det. I min undervisning er der også elementer af sprogundervisning, for det er en del af undervisningen, at de studerende bliver gode til at bruge engelsk i en erhvervsmæssig sammenhæng, inklusiv at oversætte. Så jeg ser oversættelse som kommunikation på lige fod med alle mulige andre ytringer og tekster, bare med en udgangstekst.

Fortæl om en ting på dit kontor:

- Jeg er lige flyttet ind på det her kontor, så noget af det eneste, jeg har sat op indtil videre, er de her tegninger, som mine tre børn har lavet. De har arvet deres fars evne til at tegne, som jeg ikke har. Min mellemste søn skriver mange historier og gør sig meget umage med at tegne forsiderne.

- Engang var der nogle studerende, der skulle skrive om oversættelse i serien South Park, og min søn tegnede en illustration til forsiden af deres speciale. Jeg vidste ikke, hvad South Park var, før de studerende skulle skrive om det. Det er ret grovkornet humor! Men der er faktisk nogle meget sympatiske budskaber. De studerende var meget velforberedte, så det var et udmærket emne, og et ret skægt mundtligt forsvar med mange saftige ord. Men jeg tænkte da: Har min lille dreng siddet og set det?!

Hvad optager dig mest i dit arbejde for tiden?

- Jeg har altid været mest optaget af undervisning og forskning. Med hensyn til forskning skal jeg fx sørge for at få skrevet nogle artikler. Jeg er med til at redigere et temanummer af tidsskriftet Hermes – Journal of Language and Communication in Business. Som gæsteredaktører har mine kolleger Tina Paulsen Christensten, Marian Flanagan og jeg inviteret til artikler om oversættelsesteknologi i oversætterbranchen, og vi skriver indledningen. Det handler både om software og om, hvordan det ændrer branchen og påvirker oversætterens arbejde. Der er virkelig sket noget - teknologi er jo i det hele taget interessant. Nogle artikler beskæftiger sig mest med det datalogiske niveau, altså selve programmet, og ellers handler det om forskning inden for oversættelsesteknologi. Forskning er interessant, men det er svært at få tid til det – af flere grunde. Jeg nyder at undervise, og heldigvis kan jeg nu koncentrere mig lidt mere om det end før, på trods af nye normer og ting man skal vænne sig til.

Stafetspørgsmål fra Ethel Møller: ”Du er ved årsskiftet flyttet til sprogfagene i Nobelparken. Hvordan har du det med denne flytning?”

- Jeg har det godt med at vi er flyttet til IKK. Vi kom her til Nobelparken i 2012, og det var simpelthen hårdt, det er vist ikke nogen hemmelighed. Før vi flyttede over til Arts, sad jeg i nogle ret travle udvalg, som skulle undersøge muligheder og udfordringer for en evt. overflytning af os til Arts, og jeg var også tovholder for arbejdet med vores nye version af Bachelor i International Virksomhedskommunikation (BA IVK) i engelsk, og der var nogle skænderier med vores tidligere kolleger, som vi vist alle sammen gerne ville have været foruden. Det er stadig hårdt, og vi har mange studerende lige nu, men det er meget mere positivt.

- Det er positivt, at vi og vores sprogkolleger her på Arts har meget til fælles, og det er dejligt at opdage, selv om vi også er ret forskellige. Og den forskellighed skal vi dyrke, for vi skal have forskellige profiler, når vi er på samme institut. Det er klart, at vi fra BSS ikke ved så meget om litteratur, og det skal der ikke være så meget af i vores uddannelser. Men litteratur er jo en væsentlig del af kulturen, som vi er meget interesserede i.

- Da Handelshøjskolen blev nedlagt, og vi flyttede over til BSS, kom vi under et samfundsvidenskabeligt pres, der ikke har passet mig ret godt. Man forventede at vi kunne undervise på samme måde som økonomer og jurister. Og så kom finanskrisen, og det hele kom til at handle om penge. Sådan bliver det nok også nødt til at være på Arts, men det er rart, at man stadig snakker om kvalitet som parameter. Det er en tilgang, som virker meget bedre, synes jeg. BSS ville ikke slå stillinger op inden for erhvervssprog i mange år, men Arts er gudskelov begyndt. Så det giver håb, selvom der er mange ting, der er anderledes. Nu kan vi bedre koncentrere os om det egentlige, nemlig undervisning og forskning.