Medarbejderstafet: Claus Toft-Nielsen

Læs, hvad der optager spilforsker og Star Wars-fan Claus Toft-Nielsen, der startede som lektor ved Nordisk i november 2017 og tidligere har været ansat ved Medievidenskab og CUDiM. Og find samtidig ud af, hvad den mystiske, orange blok på billedet kan.

Claus Toft-Nielsen (Foto: Johanne Vejrup Nielsen).

Navn og titel: Claus Toft-Nielsen, lektor i digital mediekultur
Afdeling: Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi

 

Hvad er dit overordnede forskningsområde?

- Det er digitale medier og de kulturer, medierne finder sted i og omformes af, meget bredt forstået. Og det har som regel en eller anden anknytning til computerspil, for jeg er egentlig spilforsker af uddannelse. Jeg skrev ph.d. om spillet World of Warcraft og har undervist i spilteori, spilforståelse og spildesign gennem mange år, så spilforskningen ligger hele tiden og hvisker med som en del af mit forskningsområde.

- I både min undervisning og min forskning er jeg især interesseret i at undersøge, hvordan digitale medier bliver brugt og oplevet i sammenhæng med hinanden – og jeg interesserer mig meget for populærkulturelle fænomener i form af transmediale oplevelsesuniverser som fx World of Warcraft eller Star Wars – hvor der knytter sig en hel galakse af forskellige medietekster til, som for eksempel film, spil, bøger m.m.

- Selvom det er de digitale medier, som er udgangspunktet for min forskning, så er jeg faktisk mere interesseret i, hvad brugerne gør med medierne, end hvad medierne gør ved brugeren. Og nogle gange arbejder jeg med analoge medier som den primære tilgang til et bestemt felt. For eksempel har jeg med en kollega fra CUDiM (Rikke Toft Nørgård) skrevet en artikel om LEGO-byggesæt som en måde at tænke serialisering på tværs af medier, modaliteter og materialer. Den er skrevet til Passage, som jo er et litterært tidsskrift, så det var en måde at tænke de ting, jeg går og laver, ind i andre fagligheder på.

Fortæl om en ting fra dit kontor!

- Jeg har valgt den her lampe, som jeg fik af mine tidligere kollegaer ovre på CUDiM, da jeg havde sidste dag. Det er en ”Mystery Block” fra Super Mario-spillene. Den siger samme lyd, når man trykker på den, som når Mario hopper op på en ”Mystery Block” i spillet. Man kan slå lyden fra, men det synes jeg ikke, man skal.

- Det gode ved den her ”Mystery Block” er, at der i spillet både kan komme ”power-ups” og guldmønter ud af den, som Mario kan tage, men der kan også komme fjender, som han skal undgå. Så den kan ses som et billede på den del af min forskning, som handler om det spillende og det legende. Det holder jeg fast i at arbejde med, uanset hvor jeg befinder mig henne - de små elementer, som forhåbentlig giver forskningsmæssige ”power-ups”, frem for at give fjender!

- Jeg var lige ved at vælge mine Star Wars-ting (er sneget med i baggrunden af billedet, red.), fordi jeg syntes Star Wars er så fedt, og jeg har tiden fundet nogle åndsfæller blandt medieforskere ude i verden, der også har samme passion for Star Wars som jeg selv har, og har haft i lang tid. Jeg begyndte for nogle år siden at interessere mig meget for brugerundersøgelser og den del der handler om fans, fandom og fanforskning. Det var ikke Star Wars-film, der blev hevet frem, da vi læste filmhistorie på Medievidenskab. Men på et tidspunkt blev det legitimt at synes, at Star Wars film er gode og værd at beskæftige sig med – også akademisk, og der blev mere plads til alt det pop-kulturelle.

Hvad optager dig mest i dit arbejde for tiden?

- Jeg startede som lektor ved Nordisk i november 2017, så det er et relativt nyt fagfelt jeg befinder mig i og underviser i. Lige nu underviser jeg i et fag der hedder ”Globale kulturer og medier” på begivenhedskultur, og så underviser jeg i et fag der hedder ”Medieanalyser i kulturelle kontekster” på bacheloruddannelsen i nordisk sprog og litteratur. Det sidste minder mest om de fag, som jeg har varetaget i 6-7 år på Medievidenskab: ”Medietekstanalyse I og II”, men det skal tones lidt anderledes her.

- Det optager mig rent ressourcemæssigt og tidsmæssigt at læne og læse mig ind i Nordisk som fagfelt og finde ud af, hvordan alt, hvad jeg ved, passer ind i den her nordiske faglighed. Det er udfordrende, for det er en anden teorikanon, og en anden undervisningsportfolio her. Det kan være intensivt, men det er sjovt. Så jeg er ved at finde ud af, hvordan jeg passer ind her. At jeg passer ind er jeg slet ikke i tvivl om, men det er bare hvordan. Og så håber jeg selvfølgelig også at kunne gøre en masse studerende interesserede i computerspil og computerspilsteori i det hele taget.

- Forskningsmæssigt er det koblingen mellem forskellige fagfelter, som optager mig lige nu. Ligesom med LEGO-byggesættene, så har jeg medforfattet (med Rikke Toft Nørgård og ph.d.-studerende Jeanette Falk Olesen) et kapitel, som handler om at bruge processer og materialer fra game jams som led i pædagogiske formater til at undervise i teoretiske kurser på universitetet. Et game jam er, hvor folk sætter sig sammen og kreativt brainstormer og udvikler for at skabe et spil på baggrund af de begrænsninger, der er. De laver forskellige mock-ups og finder ud af, hvad der fungerer og ikke fungerer. Nogle gange får de 3 timer, andre gange får de 48 timer – og så skal de have en fungerende prototype til sidst. Game jams er lidt rodede og vilde, og vi prøver at tænke det format ind som en pædagogisk praksis på universitetet. På vores summer schools (Game.Play.Theory og Game.Play.Design) har vi praktiseret det flere gange.

Stafetspørgsmål fra Stine Liv Johansen: “Du har været vidt omkring i din karriere på AU – fra Nordisk, til Medievidenskab, til CUDiM og nu tilbage på Nordisk. Hvad har det betydet for dig og for din forskning, at du har indsigt i forskellige fagmiljøer på instituttet?”

- I lang tid bildte jeg mig ind, at det har haft den betydning, at det fik mig til at føle mig som en forskningsmæssig schweizerkniv. Så i stedet for at være et præcisionsværktøj var jeg forhåbentlig nogenlunde dygtig til en masse ting. Lige indtil jeg fik min nuværende ansættelse her på Nordisk. I min lektorbedømmelse blev der læst en klar, rød tråd ind i min undervisnings- og forskningsprofil, som jeg selv godt kunne fornemme, men nu blev det ekspliciteret og ikke mindst honoreret.

- Min baggrund i de forskellige fagmiljøer har gjort, at jeg er god til at se på tværs af og tale ind i forskellige fagligheder – og det er nok også derfor min forskningsmæssige interesse i ting som går på tværs er opstået. Og så er det jo sådan med forskning, at der ofte går noget tid, fra man løber ting i gang, til man får dem eksekveret eller publiceret. Så alt det jeg fik løbet i gang på Medievidenskab, fortsatte jeg med på CUDiM måske tonet i andre retninger, og det fortsætter jeg også med her på Nordisk.


Claus Toft-Nielsen sender stafetten videre til Anne Marit Waade, lektor i medievidenskab.