Medarbejderstafet: Merete Birkelund

I den femte udgave af medarbejderstafetten fortæller lektor i fransk Merete Birkelund om sin forskning i ’det implicitte’ og ’det uoversættelige’. Hun fortæller også om den potentielle synergieffekt ved overflytningen af sproguddannelser fra BSS til IKK.

Merete Birkelund (Foto: Helle Klausen) - klik på billedet for at se en større version.

Navn og titel: Merete Birkelund, lektor i fransk
Afdeling: Afdeling for Tysk og Romanske Sprog

Hvad er dit forskningsområde?

- Overordnet set er mit forskningsområde fransk sprog med fokus på udsigelseslingvistik, sproglig polyfoni og litterær oversættelse. Mere konkret arbejder jeg fx med modalitet, modalverber, temporalitet, negationen og konnektorer, hvoraf sidstnævnte er de ord, der får tekster og diskurser til at hænge sammen.

- På det seneste har jeg sammen med professor Henning Nølke også arbejdet meget med ironi. Det opfatter jeg som et polyfont fænomen, hvor man kan argumentere for, at der er flere ’stemmer’ eller synspunkter til stede.

- Jeg er specielt interesseret i, om der findes nogle sproglige markører i ytringen, som kan fremme en fortolkning, der peger mod en ironisk intention fra afsenderens side. Jeg arbejder primært med skriftlige tekster, og jeg er samtidig optaget af oversættelser af litterære tekster, og hvordan en ironisk tone kan overføres fra dansk til fransk, eller omvendt. For hvordan kan man være sikker på, at det ironiske kommer til udtryk i en anden kultur og kontekst? Det er i øvrigt noget, jeg sammen med min kollega Sébastien Doubinsky skal tale meget mere om på Den Skandinaviske Romanistkongres i Bergen til august, hvor emnet for vores foredrag er det implicitte og det uoversættelige.

Fortæl om en ting på dit kontor:

- Det må være en skål, som jeg har fået af en rumænsk professor. Kort tid efter jeg blev ansat på universitetet i 2004, havde vi på Fransk en rumænsk ph.d.-studerende, Elmira, som til sit ph.d.-forsvar havde sin rumænske vejleder med, der medbragte gaver. Blandt andet skålen, der derfor minder mig om min første gang som formand for et ph.d.-udvalg. Så den har lidt affektionsværdi.

Hvad optager dig mest i dit arbejde for tiden?

- Det er oversættelse af det implicitte, der optager mig mest for tiden. Men jeg er som hovedredaktør også i gang med at færdigredigere et nummer af et frankofont tidsskrift, der hedder Synergies Pays Scandinaves. Det kommende nummer handler om undervisning i grammatik i Skandinavien.

- Desuden er jeg fagkoordinator og har været tovholder for Fransk i det nye samarbejde på uddannelsesområdet med vores kollegaer, der tidligere var på BSS. Det er to forskellige traditioner og kulturer, der skal samarbejde. Og selvom Fransk har udbudt grammatik for BSS-studerende i flere år, er det stadig noget nyt. Og det er udfordrende, men også spændende.

Stafetspørgsmål fra Anne Schjoldager: ”Hvad synes du om sproguddannelsernes vilkår på Aarhus Universitet?”

- Generelt synes jeg, at det er blevet vanskeligere at arbejde med fremmedsprog i vores verden, da vi er underlagt nogle økonomiske vilkår, der begrænser og snævrer spændvidden på uddannelsen ind. Samarbejdet mellem BSS og Arts synes jeg til gengæld kan blive rigtig godt og spændende, fordi man kommer ud i nogle hjørner af sprogområdet, som man ikke har gjort før. Vores studerende på Fransk bliver introduceret til det mere erhvervsrettede, og omvendt får BSS-studerende et indblik i, hvordan man arbejder humanistisk. Så på den måde bliver der en større bredde i sproguddannelserne, og det ser jeg som noget positivt.

- Personligt kan jeg se pointen i koblingen, fordi jeg selv har både en cand.mag. og en cand.ling.merc. i Fransk. Jeg har kunnet drage fordele af begge fagligheder, og det har været givtigt for mig. Det er vores opgave at få de studerende til at opleve samme synergi.


Merete Birkelund sender stafetten videre til professor MSO i litteraturhistorie Mads Rosendahl Thomsen med spørgsmålet:

"Hvilken betydning har oversættelse for litteraturforskere? Og hvilken betydning har oversætteren for verdenslitteraturens status og udbredelse?"