Nordisk Seminar: Sorg, ritualer og identitet

Om at arbejde autoetnografisk med egne sprogpraksisser

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 1. oktober 2021,  kl. 14:00 - 16:00

Sted

1485-226 eller via Zoom

Den 1. oktober inviterer Nordisk Seminar til en eftermiddag i selskab med Dorthe Refslund Christensen, lektor og ph.d. på Aarhus Universitet. Overskriften er 'Sorg, ritualer og identitet: At arbejde autoetnografisk med egne sorgpraksisser', og selv skriver Dorthe følgende om eftermiddagens program:

“I august 2018 mistede jeg min kæreste gennem 30 år og min tætteste forskningskollega gennem mere end 10 år. Vi forskede i sorgpraksisser … I efteråret 2020 besluttede jeg at begynde et autoetnografisk arbejde i egne sorgpraksisser.
Som kulturanalytiker med sorg som forskningsområde oplever jeg, at vi, for at tale præcist om sorgen og fastholde den som et fænomen i verden - selv når vi kontekstualiserer den i vores analyser - fastholder, at den er væsensforskellig fra alt andet. Særligt alvorlig, særligt influerende, særligt særlig. Som sørgende oplever jeg, at sorg ikke kan adskilles fra alt det andet livet er. Ikke fordi sorgen fylder hele livet, men fordi livet fylder sorgen med indhold og mulighed for praksis, som ikke får sorgen til at forsvinde, men giver den rum, sprog, tid, sammenhæng.
Som sørgende har jeg oplevet, at de fortællinger og opfattelser vi mennesker apriori har om sorgen, og de forventninger omverdenen møder den sørgende med, sender os i bestemte retninger, som jeg ikke tror er lige frugtbare; de fortællinger og forventninger til sorgen vi har, når vi pludselig selv står i den, farver oplevelsen af de handle- og reaktionsmuligheder vi har, og der synes at være ganske få subjektpositioner vi kan indtage som sørgende, ligesom der eksisterer enormt meget normativitet, når vi møder os selv som sørgende, og andre møder os. Eller for at være mere præcis: der er næsten ingen subjektpositioner, men snarere objektpositioner. Vi bliver objekter i sorgen og subjektpositionerne er få, sporadiske, og uden egentlig forbindelse med det levede liv. Kort sagt: det sekulære menneske mangler sorgforbilleder at læne os opad, som reflekterer dem vi er som mennesker.

I dette oplæg vil jeg tale om det at bedrive autoetnografi og om sorgstrategier; herunder Nick Cave, keramik og nærværspraksisser.”

Arrangementet er gratis og åbent for alle. Deltagelse kan også foregå via Zoom.