Online seminar: Lydlige poetikker: Metoder til undersøgelse og formidlinger af steder og atmosfærer.

Arrangør Center for Sound Studies, AU v. Marie Koldkjær Højlund og Morten Breinbjerg

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 26. marts 2021,  kl. 13:00 - 15:30

Sted

Online seminar

Arrangør

Arrangør Center for Sound Studies, AU v. Marie Koldkjær Højlund og Morten Breinbjerg

Tilmeldingsfrist for seminaret er torsdag den 25. marts kl. 12.00. Herefter fremsendes materiale samt login oplysninger. Tilmeld dig her.

I dialog med forfatteren Morten Søndergaard og hans udgivelse ”Forsøg på at aflytte et sted i Paris”, udgivet på Herman & Frudit i 2020, ønsker vi med dette online seminar at diskutere poetiske metoder til undersøgelse og formidling af steder og deres atmosfære. 

Morten Søndergaards udgivelse er en pendant til den franske forfatter George Perec og hans tekst ”Et forsøg på at udtømme et sted i Paris” fra 1975 blot med fokus på det hørte fremfor det observerede. 

Med afsæt i Morten Søndergaards tekst og hans introducerende oplæg på seminaret, vil vi diskutere den poetiske aflytning som metode i tilknytning til flanøren. Som afsæt hertil vil ph.d. studerende Anne-Sofie Udsen give et kort oplæg med titlen ” Flaneuren og flaneusen: Kønnet gåtur, kønnet læsning”.

Program:

  • Introduktion ved Marie Højlund og Morten Breinbjerg.
  • Oplæg v. Morten Søndergaard, ”Et forsøg på at aflytte et sted i Paris”.
  • Oplæg ved Anne-Sofie Udsen, ” Flaneuren og flaneusen: Kønnet gåtur, kønnet læsning”.
  • Fælles diskussion.
  • Afrunding.

Som forberedelse til seminaret kan man med fordel læse:

Morten Søndergaard ”Forsøg på at aflytte et sted i Paris”, Herman & Frudit, 2020. Kort uddrag eftersendes ved tilmelding. Se også, https://www.mortensoendergaard.com/paris/

Aimée Boutin (2012) Rethinking the Flâneur: Flânerie and the Senses, Dix-Neuf, 16:2, 124-132. Artiklen kan tilgås online via AU library.