Ph.d.-forsvar: Ane Kirstine Preisler Skovgaard

Det aktive stof: En undersøgelse af tekstils virkning på katolsk kultur i senmiddelalderen

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Torsdag 23. juni 2022,  kl. 14:00 - 17:00

Sted

Kasernen, bygning 1584, indgang B, lokale 224 (1. etage)

Bedømmelsesudvalg

  • Lektor Laura Katrine Skinnebach, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet (forperson)
  • Lektor Eva Birgitte Andersson Strand, Saxo Instituttet, Københavns Universitet
  • Seniorforsker Mads Dengsø Jessen, Nationalmuseet

Vejledere

  • Lektor Hans Henrik Lohfert Jørgensen, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
  • Project Leader, Dr. Ellen Harlizius-Klück, Deutsches Museum, Germany


Afhandlingen kan rekvireres for gennemlæsning ved henvendelse til Ane Kirstine Preisler Skovgaard akps@cc.au.dk Læsere bliver bedt om på tro og love at slette filen. Afhandlingen ligger også til gennemsyn på AU Library, Kasernen, bygning 1582, Langelandsgade 151. Åbningstider:https://library.au.dk/biblioteker/kasernen

Ph.d.-forsvaret er berammet til tre timer og er åbent for offentligheden. Alle er velkomne.

Efter forsvaret afholdes der reception i frokoststuen, bygning 1580, 4. etage.

Se plakaten