Ph.d. på forskningsophold i Californien

Ph.d.-studerende Mia Falch Yates har i dette efterår været på forskningsophold ved UC Santa Cruz og UC Berkeley i Californien. I dette blogindlæg fortæller hun om sin oplevelse med at være tilknyttet de to forskningsmiljøer - og om at have familien med til udlandet.

Cykelturen fra UC Santa Cruz og ned mod byen er fantastisk og byder på udsigt over hele Monterey Bay.
Indgangen til Doe library på UC Berkeley. Her ligger Art History Department.
I weekenderne har jeg oplevet en stor del af Californien sammen med familien. Her er det Yosemite National Park.

Jeg er ph.d.-stipendiat ved Aarhus Universitet og Skovgaard Museet og hører med til det nationale forsknings- og udviklingsprojekt Vores Museum. I Californien har jeg kontor på UC Santa Cruz, Art Department og bor fast her i byen, men er samtidig tilknyttet en studiegruppe med ph.d.’er på UC Berkeley’s Art History Department (1,5 time herfra).

To forskellige fagmiljøer

"På Berkeley har jeg holdt oplæg og fået feedback på mit projekt, og samtidig har jeg været med til at vejlede andre ph.d’er i deres arbejdsprocesser, hvilket har været enormt spændende."

Der har været stor forskel på studiemiljøerne ved UC Berkeley og UC Santa Cruz, og derfor har jeg været enormt glad for at være tilknyttet begge afdelinger. Mit kontor på UC Santa Cruz har fungeret som et refugie, hvor jeg har haft ro til at koncentrere mig, mens jeg i min studiegruppe på Berkeley har haft nogle faste faglige sparringspartnere gennem hele opholdet. På Berkeley har jeg holdt oplæg og fået feedback på mit projekt, og samtidig har jeg været med til at vejlede andre ph.d’er i deres arbejdsprocesser, hvilket har været enormt spændende.

Foruden den akademiske del har det store udbud af museer været væsentligt for min research. Med både Los Angeles og San Francisco i køreafstand har der været mulighed for at besøge en lang række interessante museer som i høj grad har været med til at skærpe min indsigt i forskellige formidlingsstrategier og museumskontekster. Storbyerne har været gode at have tæt på fordi de har kunnet tilbyde en lang række anderledes faglige aktiviteter end dem som foregår på universiteterne.

Valg af universiteter

Jeg valgte universiteterne på baggrund af research omkring de forskellige afdelingers aktiviteter og undervisere og med udgangspunkt i, hvor jeg forventede at være i mit projektforløb på dette tidspunkt. Efter et par skype-samtaler med forskellige professorer fandt jeg frem til to steder, jeg syntes var relevante at besøge.

Jeg oplevede det som ganske problemfrit at få kontakter og invitationer, men til gengæld har jeg også oplevet, at der fra det ene universitet har været en manglende interesse for at inddrage mig i et forskningsmiljø efter jeg ankom, i forhold til hvad der blev lovet forinden. Her har det været meget afgørende for det faglige udbytte, at jeg var tilknyttet flere steder end det ene.

Visumansøgning og fundraising til opholdet har været en lang og sej proces, da USA er en dyr og juridisk besværlig destination. Men det har helt klart været arbejdet værd, og i sidste ende har der ingen problemer været, så længe papirarbejdet var i orden.

Familien med til USA

"Balancen mellem et godt privatliv og et godt fagligt miljø er vigtigt, hvis man er afsted i flere måneder - både med og uden børn."

Da jeg har haft min mand og 3-årige datter med på opholdet, har det været enormt vigtigt at bo et sted, som havde nogle gode rekreative muligheder for dem, mens jeg har været på arbejde. Og det er lykkedes ved at vælge et område med mulighed for både fantastisk natur, masser af legepladser og samtidig en hel masse faglige og kulturelle tilbud i storbyerne tæt herpå.

Balancen mellem et godt privatliv og et godt fagligt miljø er vigtigt, hvis man er afsted i flere måneder - både med og uden børn. Derfor er det ikke kun fagmiljøet, man skal tage i betragtning, når man vælger, men også det liv man skal have uden for arbejdstiden.

 


Om mit ph.d.-projekt:

Mit projekt undersøger, hvordan Skovgaard Museet i Viborg kan skabe forbindelser til nye brugergrupper i deres lokalbefolkning. Formålet er at flere forskellige borgere skal have mulighed for at opleve, hvordan museets samling er relevant og betydningsfuld for deres liv i dag. Metoden er at undersøge hvorvidt narrative og sanselige formidlingsgreb kan være med til at bidrage til en sådan udvikling. I øjeblikket arbejder jeg med at udvikle en lydfortælling, som skal formidles på museet i foråret 2018.

Kontakt: Mia Falch Yates