Publikationsstøtte

Der indkaldes hermed ansøgninger til Aarhus Universitets Forskningsfond med henblik på uddelinger i 1. halvår 2014.

Fondens formål er at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet. Fondens uddelinger finder sted efter indstilling fra Aarhus Universitet. Der gives ikke bevilling til overhead.

Ansøgningsskema, herunder forlagskalkulen, findes som elektronisk ansøgningsskema på http://efond.dk/auff


INDSENDELSE AF ANSØGNINGER
Ansøgeren skal anføre sit CPR-nummer på ansøgningen. Det er en forudsætning, at ansøgeren er ansat ved Aarhus Universitet. Spørgsmål vedrørende ansøgningsprocessen kan rettes til Henrik Dalgaard, Aarhus Universitets Forskningsfond, tlf. 871 53354, e-post: hd@auff.dk


ANSØGNINGSFRIST
Ansøgninger skal være modtaget i efond senest fredag den 21. februar 2014, kl. 12.00.

Ansøgninger, der modtages efter denne frist, vil ikke blive behandlet.

Beslutning om bevillingstildeling træffes på fondsbestyrelsens møde den 24. april 2014.

Ansøgere kan forvente at modtage svar primo maj 2014.