Workshop: Skriv en ansøgning til YDUN 6. februar 2014, kl. 9.00-12.00

Hvis du planlægger at søge YDUN holder Forskningsstøtteenheden en workshop for forskere på Institut for Æstetik og Kommunikation, hvor opslaget gennemgåes og hvor der gives gode råd til en stærk ansøgning.

DFF-YDUN (Younger women Devoted to a UNIversity career) skal styrke talentudnyttelsen i dansk forskning ved at fremme en mere ligelig kønssammensætning af forskningsmiljøerne i Danmark.

Programmet er åbent over for alle fagområder, og både mænd og kvinder kan søge programmet, men gennem opnået dispensation fra lov om ligestilling af mænd og kvinder prioriteres kvindelige ansøgere over mandlige i tilfælde af lige kvalifikationer mellem to ansøgere.

Formålet med workshoppen er at give en mere grundlæggende forståelse af YDUN-opslaget og hvad der skal til for at skrive en konkurrencedygtig ansøgning.

Send gerne en side til Jakob Feldtfos Christensen inden kursusstart - senest 31. januar 2014 til forberedelse og målretning af kurset.

Tid og sted:
6. februar 2014, kl. 9.00-12.00
Forskerhuset, 1586/114

Tilmelding:
jakchris@rm.dk - senest 31. januar 2014

Det er gratis at deltage og der vil være kaffe og te.
14. januar 2014