Danmarks Frie Forskningsfond Forskningsopslag 2020

Deadlines

Efterårets ansøgningsfrist til FKK er den 2. oktober 2020 kl. 12:00 for følgende virkemidler:

  • DFF-Forskningsprojekt 1 (op til 2.000.000 kr. excl. overhead)
  • DFF-Forskningsprojekt 2 (op til 4.300.000 kr. excl. overhead)
  • Tidsskrifter (50.000 kr. pr. år)

Ansøgningsfristen til FSE er den 2. oktober 2020 kl. 12:00 for følgende virkemidler:

  • DFF-Forskningsprojekt 1 (op til 2.000.000 kr. excl. overhead)
  • DFF-Forskningsprojekt 2 (op til 4.300.000 kr. excl. overhead)
  • FSE Forskningsophold i udlandet (op til 200.000 kr. excl. overhead)

NB: DFF International Postdoc har frist 6. oktober 2020, kl 12:00 (der laves ingen institut- eller supportproces for dette virkemiddel, da der er tale om personlige grants som ikke administreres af AU)

Læs hele DFF-opslaget her.

Følgende deadlines gør sig gældende i relation til den interne institutproces og forskningssupporten fra 2020.

Se dansk PDF-version.

Institutproces

Fredag den 21. August
Send en mail til både forskningskonsulenten og Forskningsstøtteenheden med angivelse af:

• Det DFF-virkemiddel der søges
• Projektets titel
• CV for ansøger
Forskningsstøtteenheden vender tilbage til ansøger med plan for det individuelle supportforløb frem mod deadline.

*NB: henvender man sig efter deadline vil forskningsstøtteenheden ikke kunne hjælpe med råd og vejledning ift. projektbeskrivelsen og henvise til projektøkonomerne for budgethjælp.

FSE – skriv til enten:

Helle Østergaard: heoes@au.dk 
Torben Juul Classen: ttc@au.dk
Anne Marie Zwergius: amz@au.dk
Martin Serritslev Riis: msr@au.dk
Mette Hyldgård Meilstrup: meilstrup@au.dk

Fredag den 4. September. 
Hvis projektet inkluderer navngivne ph.d.-studerende:

Hovedansøger skal indhente tilsagn hos den relevante ph.d.-programleder om, at den pågældende kandidat vil kunne indskrives som ph.d.-studerende, hvis bevillingen opnås.

Følgende bilag skal sendes til den relevante ph.d.-programleder:

• kandidatens cv
• eksamensudskrifter og gradsbeviser
• projektskitse til den del af forskningsprojektet, som den ph.d.-studerende skal gennemføre
• Dokumentation for engelskkundskaber

Hvis kandidaten godkendes, vil hovedansøgeren herefter modtage en tilsagnsskrivelse fra ph.d.-skoleleder Anne Marie Pahuus.

NB: Forespørgsler vedr. mulighed for medfinansiering af ph.d.-studerende rettes til Anne Marie Pahuus. Medsend gerne budget og kort beskrivelse af ph.d.-projektet.

 

Vær opmærksom på at unavngivne ph.d.’er tidligst vil kunne starte i projektet den 1. september 2021.

Ph.d.-programledere:

Art, Literature and Cultural Studies, Karen-Margrethe Simonsen: litkms@cc.au.dk
ICT, Media, Communication and Journalism, Iben have: ibenhave@cc.au.dk
Language, Linguistics, Communication og Cognition' Merete Birkelund: rommbi@cc.au.dk

Fredag den 11. September

Projektbeskrivelsen sendes til forskningskonsulenten, der sender den til review. Feedback kan forventes senest 18. september.

Forksningskonsulenten:

Pernille Roholt: pero@cc.au.dk 

Fredag den 25. september

 Følgende bilag sendes til Forskningskonsulent pero@cc.au.dk:

• Forskningsrådets skabelon for bekræftelse af budget ”DFF-budgetunderskrifter” med ansøgt beløb og hovedansøgers underskrift (findes her).
• Det samlede projektbudget (udarbejdet i samarbejde med forskerstøtteenheden).

Budgetunderskriften returneres til ansøger hurtigst muligt efter institutlederens godkendelse.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Når ansøgningen er uploadet på forskningsrådets hjemmeside, skal den samlede PDF med ansøgning og bilag sendes til forskningskonsulenten.

Når ansøgere får svar fra DFF (og også gerne når eventuelle DFF-review-kommenta-rer modtages) kontaktes forskningskonsulenten hurtigst muligt med henblik på en hurtig projektoprettelse.

For yderligere spørgsmål til processen er man til enhver tid velkommen til at kon-takte forskningskonsulent Pernille Roholt (pero@cc.au.dk)

Når ansøgningen er uploadet på forskningsrådets hjemmeside, skal den samlede PDF med ansøgning og bilag sendes til forskningskonsulenten.

Når ansøgere får svar fra DFF, skal svaret (og senere selve bevillingen) sendes til forskningskonsulenten hurtigst muligt med henblik på en hurtig projektoprettelse.

For yderligere spørgsmål til ansøgningsprocessen er man velkommen til at kontakte forskningsstøtteenheden.