Forskningsbistand på CAVI

Forskningsbistand på CAVI

Pulje
Der er i 2020 afsat en pulje der kan søges af forskere på IKK, der ønsker bistand af CAVI til et forskningsprojekt eller -ide.

Baggrund
I forlængelse af universitetets digitaliseringsstrategis målsætning for forskningsområdet ønsker IKK at styrke medarbejdernes adgang til digitale faciliteter og dermed bidrage til at udvikle nye samarbejder på tværs af afdelinger og fagtraditioner, samt styrke muligheden for hjemtagning af eksterne midler

Instituttet har i kraft af CAVI en helt unik ressource med specialistkompetencer inden for avanceret visualisering og interaktionsdesign. CAVI har årelang erfaring med at udvikle og levere løsninger inden for f.eks. kulturarvsformidling, mediearkitektur, digital kunst, leg, læring m.m.

Hvad kan der søges til?
Der kan søges teknisk bistand inden for CAVIs teknologier og kompetenceområder. Kompetencerne omfatter bl.a. ideudvikling, design, konceptualisering og arkitektur i sammenhænge hvor flere fagligheder, i samspil med anvendelse af digitale teknologier, skal understøtte forskningen. Et katalog over CAVI udviklingsværktøjer og platforme, der bl.a. omfatter interaktionsborde, interaktive lydsystemer, projection mapping, virtuelt studie, 3D visualisering, virtual reality og mediearkitektur, findes her:https://cavi.au.dk/technologies/cases/katalog/

Puljen udmøntes i portioner på mellem 25-75 timer. I 2020 er der samlet 225 timer til rådighed i puljen.  

Ansøgningsfrist
Der er løbende ansøgningsfrist. Når puljen er opbrugt udmeldes det i nyhedsbrevet.

Vurderingskriterier

  • Forskningsprojektets eller -ideens overordnede kvalitet
  • Den tekniske bistand/undersøgelses overordnede betydning for det samlede forskningsprojekt
  • Samarbejdets strategiske perspektiver

Ansøgningen sendes til:

Centerleder CAVI Kim Halskov: halskov@cavi.au.dk
Afdelingsleder Digital Design og Informationsvidenskab Morten Breinbjerg: mbrein@cc.au.dk
Produktionsleder CAVI, Morten Lervig: lervig@cavi.au.dk

Hvordan behandles ansøgningerne?
Ansøgningerne behandles af Centerleder for CAVI og leder for Afdeling for Digitalt Design og Informationsvidenskab. Endelig beslutning om tildeling af midler træffes af institutleder på baggrund af indstilling fra center- og afdelingsleder. Der forventes en sagsbehandlingstid på 3 uger. Tilsagn meddeles ved, at bevillingsskrivelse fremsendes til ansøger, afdelingsleder og arbejdstid@cc.au.dk

Download ansøgningsskema

Ansøgningsskema