Forskningsprojekter

Sådan gør du

Her tænkes blandt andet på forskningsrådene (frie og strategiske), Nordforsk og private fonde som Trygfonden, Carlsbergfondet, Veluxfonden, Lundbeck Fonden etc.

Hvis du har planer om at søge, så tag fat i Forskningsstøtteenheden og orienter dem om dine planer, herunder om hvornår du planlægger at søge.

I forhold til de forskningsfaglige prioriteringer og faglig læsning af projektbeskrivelserne, kan du kontakte din forskningsprogramleder i god tid inden deadline.

I forbindelse med de store ansøgningsrunder, hvor institutleder skal underskrive husningstilsagn og godkende budgettet, vil der blive lavet en procesbeskrivelse, som kan ses i nyhedsbrevet.

I procesbeskrivelsen kan du se, hvilke frister det er nødvendigt at overholde for at få indhentet og underskrevet de nødvendige dokumenter til ansøgningen af institutleder.

Du er også velkommen til at kontakte forskningskonsulenten: 

  • hvis der indgår ph.d.-projekter,
  • hvis du har spørgsmål om, hvad institutlederen skal skrive under på etc. 

HUSK: alle ansøgninger/kontrakter/samarbejdsaftaler SKAL underskrives af institutleder (via forskningskonsulent Pernille Roholt).

Økonomi og budget

I denne type bevillinger er der ofte præcise regler for, hvilke typer udgifter, der kan dækkes, og hvilke priser der kan accepteres.

Forskningsstøtteenheden er behjælpelig med at udarbejde budgetter.

Hvis det ikke er muligt med et overhead på 44 %, bedes du kontakte din forskningskonsulent.

Kontakt forskningskonsulenten

Kontakt Forskningsstøtteenheden

Når du første gang henvender dig til Forskningsstøtteenheden angående et projekt, bedes du sende en mail til en af to kontaktpersoner: