Ph.d.'er i kollektive projekter

For navngivne ph.d.'er i kollektive ansøgninger gælder, at du hurtigst muligt skal indhente accept hos ph.d.-programlederen - BEMÆRK: at det alene er emnet for ph.d.-projektet der afgør, hvilken programleder du skal sende ansøgningen til:

For at kunne give et tilsagn, skal der for kandidaten indsendes cv, eksamensudskrifter, gradsbeviser samt projektskitse.

Ph.d.-programlederen laver en bedømmelse af kandidaten og sender resultatet til ph.d.-skoleleder Anne Marie Pahuus, som efterfølgende sender den relevante tilsagnsskrivelse.