Rekvireret forskning & myndighedsbetjening

Hvis du som forsker får en henvendelse fra en samfundsaktør, fx en kommune, interesseorganisation, museum etc., kan der være tale om forskningsopgaver eller konsulentlignende opgaver (indtægtsdækket virksomhed, hvor opgaven har konsulentlignende karakter, fx udvikling, evaluering, kompetenceudvikling etc.).

Myndighedsopgaver sker typisk på baggrund en udbudsrunde, hvor du enten alene eller sammen med en kollega afgiver et tilbud på løsningen af opgaver.  

Økonomi og budget

I denne type projekter har bevillingsgiver typisk budgetloft for virkemidlet og det enkelte projekts økonomi skal derfor forhandles konkret. Er der tale om indtægtsdækket virksomhed, dvs. konsulentlignende arbejde, kræver lovgivningen, at universiteter ikke må underbyde markedet. Der opereres ikke her med overhead, da det er inkluderet i den ”høje” timetakst. Ved indtægtsdækket virksomhed skal budgetlægning foretages af din projektøkonom.   

Du er også velkommen til at kontakte din forskningskonsulent, hvis:

  • du har spørgsmål om medfinansiering fra institut eller dekanat,
  • hvis der for eksempel indgår ph.d.-projekter,
  • hvis du har spørgsmål til, hvad institutlederen skal skrive under på etc. 

HUSK: alle ansøgninger/kontrakter/samarbejdsaftaler SKAL underskrives af institutleder (via forskningskonsulent Pernille Roholt).

 Du kan finde yderligere informationer om, hvad der karakterisere kommerciel virksomhed her.  

AU’s Technology Transfer office

AU’s Technology Transfer Office SKAL kontaktes, hvis dit projekt rummer mulighed for kommercialisering og opfindelser. Samtidig kan kontoret hjælpe med samarbejdsaftaler.

Projektøkonom for LICS, Medievidenskab og Journalistik

Projektøkonom for TYROM & Engelsk

Projektøkonom for LITREK, DDINF

Projektøkonom for Nordiske, DRAMUS, KÆM

Kontakt forskningskonsulenten