Virksomhedsophold for VIP

Virksomhedsophold 2023

Som led i arbejdet med at styrke de eksterne relationer til universitetets samarbejdspartnere er det nu muligt at søge om frikøb til et 1-2 måneders ophold i en virksomhed/organisation eller gymnasium i  2023 (med ansøgningsfrist 1. november 2022).

Fakultetsledelsen har derfor besluttet at åbne op for, at fastansat VIP kan søge om ophold i en virksomhed, organisation eller på et gymnasium. Formålet med virksomhedsopholdet er på den ene side at styrke kendskabet til de arbejdsmarkeder, de studerende uddannes til, og på den anden side at give mulighed for at danne fundament for eksterne samarbejder, hvor forskere i samarbejde med relevante virksomheder og organisationer kan komme med løsninger på nogle af de udfordringer, som aftagerne står over for, f.eks. gennem igangsættelse af projekter, med deltagelse af såvel VIP som studerende. 

Virksomhedspraktikken er således kendetegnet ved videnudveksling mellem relevante partnere, men skal ikke primært anses som en måde at indsamle empiri til forskningsprojekter, og ansøgere bør reflektere over, hvordan formidlingen af de opnåede indsigter skal deles både internt og eksternt.

Initiativet skal ses i sammenhæng med fakultetets øvrige samarbejdsformater, som støtter samspillet med eksterne samarbejdsparter, herunder blandt andet samfinansieret forskning, erhvervs-ph.d.er, projektorienteret forløb og case competitions.

Hvem kan søge:

Fastansat VIP ved Institut for Kommunikation og Kultur.

Hvad kan der søges:

Der kan samlet søges op til 2 måneders frikøb for deltagende VIP. Der kan som udgangspunkt kun søges til frikøb i efterårssemestret 2023.

Hvordan søges der:

Ansøgningsskema samt tilsagn fra personaleleder indsendes til erhvervs- og forskningskonsulent Pernille Roholt pero@cc.au.dk.

Deadline for ansøgning:

Den 1. november 2022.

Hvordan behandles ansøgningerne?

Ansøgningerne behandles af institutleder sammen med forskningskonsulent/rådgiver for eksterne samarbejder og de relevante afdelingsledere. Endelig beslutning om tildeling af midler træffes af institutleder og viceinstitutleder for Forskning og Erhverv. Der forventes en sagsbehandlingstid på 3-4 uger. Tilsagn meddeles ved at bevillingsskrivelse fremsendes til ansøger og personaleleder.