Virksomhedsophold for VIP

Frikøb til virksomhedsophold i efteråret 2020

Som led i arbejdet med at styrke de eksterne relationer til universitetets samarbejdspartnere er det nu muligt at søge om frikøb til et 1-2 måneders ophold i en virksomhed/organisation eller gymnasium i efteråret 2020 (med ansøgningsfrist 1. december 2019).

Som et forsøg har fakultetsledelsen besluttet at åbne op for, at fastansat VIP kan søge om ophold i en virksomhed, organisation eller på et gymnasium. Formålet med virksomhedsopholdet er på den ene side at styrke kendskabet til de arbejdsmarkeder, de studerende uddannes til, og på den anden side at give mulighed for at danne fundament for eksterne samarbejder, som kan komme med løsninger på nogle af de udfordringer, som virksomheder, organisationer og gymnasier står over for, f.eks. gennem igangsættelse af projekter, med deltagelse af såvel VIP som studerende.

Initiativet skal ses i sammenhæng med fakultetets øvrige samarbejdsformater, som støtter samspillet med eksterne samarbejdsparter, herunder blandt andet samfinansieret forskning, erhvervs-ph.d.er, projektorienteret forløb og case competitions.

Der er i første omgang tale om et pilotprojekt, der evalueres efter 2 år.

Hvem kan søge:

Fastansat VIP ved Institut for Kommunikation og Kultur.

Hvad kan der søges:

Der kan samlet søges op til 2 måneders frikøb for deltagende VIP. Der kan kun søges til frikøb i efterårssemestret 2020.

Hvordan søges der:

Ansøgningsskema samt tilsagn fra personaleleder indsendes til erhvervs- og forskningskonsulent Pernille Roholt pero@cc.au.dk

Deadline for ansøgning:

Den 1. december 2019.

Hvordan behandles ansøgningerne?

Ansøgningerne behandles af institutleder sammen med forskningskonsulent/rådgiver for eksterne samarbejder og de relevante afdelingsledere. Endelig beslutning om tildeling af midler træffes af institutledelsen. Der forventes en sagsbehandlingstid på 3-4 uger. Tilsagn meddeles ved at bevillingsskrivelse fremsendes til ansøger og personaleleder.