Indkaldelse af forslag til nye forskningsprogrammer

 

I henhold til IKKs forskningsorganisering skal forskningsudvalget rekonstitueres i 2019.

I forlængelse heraf har institutledelsen besluttet, at de eksisterende programmer kan søge om videreførelse, såfremt der er opbakning hertil blandt medlemmerne, ligesom det er besluttet at indkalde forslag til etablering af evt. nye forskningsprogrammer.

Beskrivelsen af forslag til nye programmer bør indeholde følgende oplysninger, og dette skema skal bruges til ansøgningen, der skal forholde sig til følgende elementer:
 - Titel
 - Kort beskrivelse af programmet
 - Eventuelle enheder tilknyttet programmet.
 - Foreløbig plan for de næste tre års aktiviteter
 - Liste med navne på de forskere som indgår i programmet.

Forskningsprogrammerne forventes som udgangspunkt have mindst 15 medlemmer for at kunne opnå repræsentation i Forskningsudvalget.

VIP-ansatte kan være medlem af flere programmer, men deres medlemskab tæller kun i det program, hvor de angiver at have deres primære tilknytning.

Forslag til programmer sendes til pero@cc.au.dk senest 1 september 2019. Derefter vil institutleder se på instituttet som helhed, inden der tages stilling til den endelige organisering. Ved vurdering af de indkomne forslag lægges der bl.a. vægt på forholdet mellem senior og junior-VIP. Ved mange ansøgninger kan forventningerne til antallet af medlemmer og sammensætningen heraf justeres.

Programstrukturen høres i Institutforum og besluttes af institutlederen, der i forlængelse heraf nedsætter et forskningsudvalg. Indtil da forlænges det eksisterende forskningsudvalg.

Proces for nykonstituering af forskningsudvalget