Forskningsrejser

Godkendelse og kontering af rejser

Godkendelse ved afdelingsleder

Alle rejser skal forhåndsgodkendes af afdelingslederne. Det gælder både inden- og udenlandsrejser.

Hvis udenrigsministeriet fraråder rejse til den pågældende destination, kan den ikke godkendes.

Send en mail til afdelingslederen, hvor du oplyser om rejsemål, formål og periode.

Kontering

Rejser afregnes i RejsUd (og i sjældne tilfælde i Indfak). Ved afregning, skal du kontere med følgende koder: 

  • Stedkode: 1411
  • Sag: 12155
  • Sagsopgave: 82101 (rejse, hotel og forplejning)

Godkendelse og kontering af rejser på eksterne bevillinger

Rejser foretaget på eksterne bevillinger eller på særlige delregnskab 1 bevillinger skal ikke godkendes af afdelingslederen. Her er det projektets AU-økonomiansvarlige (bevillingshaveren eller projektejeren), der godkender rejsen.

Ved rejseaktivitet på eksterne bevillinger, skal du ikke kontere med ovenstående koder, men på de projektnumre m.m., som har været anvendt hidtil.

Ph.d.-rejser

Ph.d.'er skal fortsat følge ph.d.-skolens retningslinjer og regler for kontering:

  • Stedkode: 1231
  • Sag: 16367
  • Sagsopgave: 33501 (ph.d. rejser mv.) 

Bestilling af rejser til gæsteforelæsere

 

Gæsteforelæsere og andre internationale gæster bestiller og lægger som absolut hovedregel selv ud for deres rejse, da dette sikrer, at det er den rejsende, der modtager besked om ændringer m.v.. Vi tilbyder at refundere udlægget med det samme, såfremt de sender kvittering(er) og udfyldt rejseafregningsblanket til det lokale sekretariat. Rejser, som skal refunderes af AU, skal altid bestilles direkte ved flyselskabet og skal være en økonomibillet. Rejse- eller afbestillingsforsikringer kan ikke refunderes.

Kontakt

Rejser på interne bevillinger:

Rejser på eksterne bevillinger