Workzone - Institut for Kommunikation & Kultur

Workzone er AUs journaliseringssystem, der skal sikre et fælles datagrundlag til at understøtte vidensdeling på tværs af organisationen og samtidig sikre vores journaliseringsforpligtelser.