Vejledninger til IT-værktøjer, -systemer og AU-portaler

Webcam til Zoom

Guide til tilslutning af Q2n kamera til brug i Zoom (English version further down)

Fakultetet har indkøbt 100 mobile kameraer, som kan bruges til blended learning, når du vil streame fra et undervisningslokale til studerende, der ikke er tilstede.

denne side finder du en tekst guide med billeder til, hvordan du slutter kameraet til.

Hvordan bestiller man et kamera?

For at låne et kamera i Nobelparken skal man skrive til Nobel Udlån, Arts nobel.udlaan.arts@au.dk. I mailen skal man oplyse tidspunkt for undervisning eller i hvilket tidsrum, man skal bruge kameraet. Udlånet er som udgangspunkt begrænset til 1 dag, men man kan hente kameraet dagen før sin undervisning og aflevere det igen dagen efter undervisningen.

Hvor kan jeg hente kameraerne?

Nobelparken

I ”buret” ved trappen lige oven for kantinen i bygning 1482 i Nobelparken. Markeret med orange på denne lokaleplan.

Et mindre antal kameraer findes også på Katrinebjerg og Kasernen:

På Katrinebjerg sker udlånet fra Adorno-bygningen (5008)

Skriv til Allan Nielsen, nielsen@cc.au.dk, tlf. 28992457

Åbningstiden i Adorno er mandage til torsdage kl. 9.00 til kl. 15.00 og fredage kl. 9.00 til kl. 14

På Kasernen sker udlånet fra bygning 1580

Skriv til Morten Brockhoff, mortenb@cc.au.dk, tlf. 28992582

Afhentning og aflevering aftales med Morten

Hvornår kan man hente og aflevere kameraet?

Åbningstiden i Nobel er mandage til torsdage kl. 8.00 til kl. 17.00 og fredage kl. 8.00 til kl. 15.00 frem til og med uge 41.

Forlængerledninger

Det frarådes at bruge forlængerledninger, da det kan forringe lyden. Hvis det er nødvendigt, bør det være kabler af en vis kvalitet. Bestil disse via IT.

Hvilket kameraer er der tale om og hvordan virker det?

Kameraerne er af typen Zoom Q2n-4K, som har en god indbygget mikrofon, der både virker fremadrettet og bagudrettet. Underviser og spørgsmål fra studerende kan altså opfanges. Der er lavet en instruktionsvideo, som det anbefales, at man ser, inden man bruger kameraet første gang:

——————————————————————————————— ——— ———

How to use Q2n camera with Zoom

How do you order a camera?
To borrow a camera you must write to this e-mail
nobel.udlaan.arts@au.dk Please state the time of your teaching or in which timeframe you need to use the camera. You are able to book a camera from today. As a general rule, the camera loan is limited to one day, but it will be possible to pick up the camera the day before your teaching and return it the day after your teaching. 

Where can I pick up the cameras?

Nobel Park

The cameras can be collected in the Nobel Park, right above the stairs at the canteen in building 1482. Marked in orange on this drawing.

You can also acquire cameras from Katrinebjerg and Kasernen.

At Katrinebjerg - from the Adorno building (5008)

Contact Allan Nielsen nielsen@cc.au.dk, tel. 28992457

Opening hours at Adorno is Thursdays from 9:00 a.m. to 3:00 p.m. and Fridays from 9:00 a.m. to 2:00 p.m. 

At Kasernen - from building 1580

Contact Morten Brockhoff, mortenb@cc.au.dk, tel. 28992582

Pick-up and return to be agreed with Morten.

When can the cameras be collected and handed in?

We are open Monday-Thursday from 8.00 am – 17.00 pm and Friday from 8.00 am – 15.00 pm until the end of week 41.

Extension cords

Only use extension cords, if absolutely necessary, since this may reduce the sound quality, and if required, use high-quality cords, which can be ordered at the IT deparment.

Which cameras are you talking about and how do they work?

The cameras are of the type Zoom Q2n-4K and have a good built-in microphone that is both forward and backwards oriented. Both the teacher and questions from the students can therefore be intercepted. A camera tutorial has been created and it is recommended that you watch it before using the camera for the first time: 

 

VIP-O-MATIC-vejledninger

Link til VIP-O-MATIC-vejledninger -  Vipomatic er et administrativt system til registrering af arbejdstid. For alle fastansatte videnskabelige medarbejdere ved IKK registreres den arbejdstid, der ligger ud over forskning og videnudveksling, i systemet. Dvs. at al undervisning, eksamen, vejledning og administration registreres i Vipomatic

IndFak - vejledninger i fakturahåndtering

Indfak

Link til IndFak -  Det fællesstatslige fakturahåndteringssystem - et modul i samme system som RejsUd, der anvendes til rejseafregning m.m.

AU Educate

Link til AU Educate - På AU Educate kan du som underviser finde inspiration til din undervisning samt læse om relevante emner inden for universitetsundervisning. Du kan lade sig inspirere af andres praksis, afprøve andre undervisningsaktiviteter end du plejer eller sætte fokus på studiekompetencer gennem allerede designede forløb.

AU Webshop

Link til AU Webshop - Webshop til betaling for varer og arrangementer samt betalingsfrie arrangementer f.eks. receptioner på AU.

Typo3

Link til Typo3 - TYPO3 er Aarhus Universitets content management system (CMS) til opbygning af hjemmesider.

RejsUd-vejledninger

Link til RejsUd-vejledninger - REJSUD er AU's system til afregning af rejser og udgifter.

Information, opdatering, arrangement til hjemmesider

Workzone på IKK - vejledninger og support

Link til IKKs vejlednings- og supportside for Workzone - Workzone er AU's elektroniske sags- og dokumenthåndterings-system (ESDH).

Blackboard

Link til Blackboard - AU's Learning Management System, der bruges til online kursushåndtering og e-læring

Pure

Link til PURE - PURE er AU's forskningsregistreringsystem. Her registreres forskningspublikationer, -aktiviteter og -projekter. PURE ligger desuden til grund for AU-ansattes kontaktoplysninger. 

AU Translate

AU Translate

Link til AU Translate - AU Translate er et oversættelsesværktøj for medarbejdere på AU.