Institutforum

Institutforum er et rådgivende organ for institutlederen. Det har til opgave at sikre idéudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i alle beslutninger og akademiske spørgsmål. Samtidig skal institutforum sikre instituttets faglige og sociale identitet.

VIP og TAP er valgt for perioden 1. februar 2018 - 31. januar 2021.

Ph.d. og studerende er valgt for perioden 1. februar 2020 - 31. januar 2021.

Institutforums forretningsorden kan findes her.

Medlemmer af Institutforum

Formand

Per Stounbjerg

Institutleder

Næstformand

Suppleanter

Peter Mortensen

Sprogfagene Mathilde Nisbeth Brøgger og Mary Fage-Butler

Medlemmer

 

 Suppleanter

Peter Lauritsen Katrinebjerg -
Niels Brügger Katrinebjerg -
Leonardo Cecchini Sprogfagene Hans Lauge Hansen
Rikke Andersen Kraglund Nordisk m.fl. Lasse Gammelgaard
Kristian Tylén Semiotik Peter Bakker
Birgit Eriksson Kasernen + AR-repræsentant -
Mads Krogh Kasernen Thomas Rosendal Nielsen
Stine Liv Johansen Kasernen Mads Anders Baggesgaard 
Rasmus Lunding TAP
Jane Lücke Didriksen TAP Nelly Dupont
Anne Henriksen ph.d., medievidenskab Bjarke Vognstrup Fog    
Josefine Brink Siem ph.d., Kasernen
Zenia BørsenStuderende, Kasernen

Observatører

Tine Arsinevici Sekretariatsleder
Matilde Nisbeth Brøgger Engelsk Erhvervskom. (observatør)
Lars Kiel Bertelsen     Studieleder (fast observatør)

Sekretær

Steffen Tornhjerg

 

AC-fuldmægtig