Vejledninger til IT-værktøjer, -systemer og AU-portaler

VIP-O-MATIC-vejledninger

Link til VIP-O-MATIC-vejledninger -  Vipomatic er et administrativt system til registrering af arbejdstid. For alle fastansatte videnskabelige medarbejdere ved IKK registreres den arbejdstid, der ligger ud over forskning og videnudveksling, i systemet. Dvs. at al undervisning, eksamen, vejledning og administration registreres i Vipomatic

IndFak - vejledninger i fakturahåndtering

Indfak

Link til IndFak -  Det fællesstatslige fakturahåndteringssystem - et modul i samme system som RejsUd, der anvendes til rejseafregning m.m.

Webcam til Zoom

Guide til tilslutning af Q2n kamera til brug i Zoom

Fakultetet har indkøbt 100 mobile kameraer, som kan bruges til blended learning, når du vil streame fra et undervisningslokale til studerende, der ikke er tilstede.

denne side finder du en tekst guide med billeder til, hvordan du slutter kameraet til.

Alle ansatte på IKK har modtaget mail om, hvordan kameraerne kan lånes i hhv. Nobelparken, på Kasernen og på Katrinebjerg.

 

AU Educate

Link til AU Educate - På AU Educate kan du som underviser finde inspiration til din undervisning samt læse om relevante emner inden for universitetsundervisning. Du kan lade sig inspirere af andres praksis, afprøve andre undervisningsaktiviteter end du plejer eller sætte fokus på studiekompetencer gennem allerede designede forløb.

AU Webshop

Link til AU Webshop - Webshop til betaling for varer og arrangementer samt betalingsfrie arrangementer f.eks. receptioner på AU.

Typo3

Link til Typo3 - TYPO3 er Aarhus Universitets content management system (CMS) til opbygning af hjemmesider.

RejsUd-vejledninger

Link til RejsUd-vejledninger - REJSUD er AU's system til afregning af rejser og udgifter.

Information, opdatering, arrangement til hjemmesider

Workzone på IKK - vejledninger og support

Link til IKKs vejlednings- og supportside for Workzone - Workzone er AU's elektroniske sags- og dokumenthåndterings-system (ESDH).

Blackboard

Link til Blackboard - AU's Learning Management System, der bruges til online kursushåndtering og e-læring

Pure

Link til PURE - PURE er AU's forskningsregistreringsystem. Her registreres forskningspublikationer, -aktiviteter og -projekter. PURE ligger desuden til grund for AU-ansattes kontaktoplysninger. 

AU Translate

AU Translate

Link til AU Translate - AU Translate er et oversættelsesværktøj for medarbejdere på AU.