Til undervisere

Uddannelser/kurser

Summer University:

Forslag til kurser det følgende år indsendes via hjemmesiden: Summer University - info til undervisere på Arts (frist: 2. juli 2018).

Se også: Retningslinjer for udbud af AU Summer University kurser ved IKK / 

(in English) Guidelines for AU Summer University courses at the School of Communication and Culture

Studienævn og uddannelsesnævn

Der er ét studienævn på IKK, og under studienævnet er der for hver afdeling et uddannelsesnævn. Nævnene har ansvaret for den faglige udvikling og kvalitetssikring af instituttets uddannelser. Det er studienævnets forretningsudvalg, som behandler studerendes ansøgninger om merit, forhåndsgodkendelse og dispensationsansøgninger.

Vipomatic

Vipomatic er et administrativt system til registrering af arbejdstid. For alle fastansatte videnskabelige medarbejdere ved IKK registreres den arbejdstid, der ligger ud over forskning og videnudveksling, i systemet. Dvs. at al undervisning, eksamen, vejledning og administration registreres i Vipomatic.

Institutsekretariatet står for at registrere timerne i Vipomatic i dialog med afdelingslederne.

Spørgsmål vedr. arbejdstid/Vipomatic kan stilles direkte til arbejdstid@cc.au.dk

Timeplaner

Når de studerende er blevet tilmeldt det kommende semesters undervisning, bliver der udarbejdet skemaer for de enkelte uddannelser. Når planlægningen er færdig i slutningen af juni og december, kan du finde din personlige timeplan med oplysning om tidspunkt og lokale her:

 

Se også:

Lokalebooking

Har du brug for at ændre tidspunktet for en enkelt undervisningsgang eller reservere et undervisningslokale til ekstra undervisning (ad hoc reservation), skal du kontakte Arts Studier på: 


Det er vigtigt at give besked, hvis du ikke benytter et reserveret lokale, så de studerendes skema bliver retvisende.

Undervisningsaktiviteter, som ikke kræver et undervisningslokale (vejledning på eget kontor, ekskursioner, udstillingsbesøg, som er en del af undervisningen m.v.), skal også indmeldes til lokalebooking.arts@au.dk. Dette skyldes igen, at det vises i de studerendes skema. Instituttet melder desuden ind til ministeriet, hvor mange timer, den enkelte studerende tilbydes, og disse tal trækkes fra lokalebookingssystemet.

Evaluering

Kursusevaluering består af tre trin: forventningsafstemning ved start, midtvejsevaluering og digital slutevaluering i Blackboard. Læs mere om digital evaluering.

Du kan finde IKK's evalueringspolitik her.

 

Se også:

Blackboard

Blackboard er universitetets fælles learning management system (LMS). Det bruges til læringsaktiviteter, kursusmateriale, undervisningsevaluering m.m. Systemet giver først og fremmest mulighed for kontakt mellem underviser og studerende uden for den almindelige undervisning.

Specialevejledning

Find opdateret info, frister og gode råd om specialeprocessen på siden:

Specialevejledere opfordres til at læse:

Regler på uddannelsesområdet

Find de mest gængse love, bekendtgørelser, regler og strategier på uddannelsesområdet på siden:

Uddannelseseftersyn på Arts

Notat: Afslutning af uddannelseseftersyn på Arts, Niels Lehmann, 7. juni 2016


Inspiration til undervisningen

Artikler:

Få en forfatter på besøg i undervisningen
Case competition på læseplanen
Nyt projekt sætter fokus på arbejdsmarkedsperspektivet i undervisningen
Om unge og demokrati - og lidt om columbusæg

Arts Studier

Planlægningen af undervisning og eksamen sker ved Arts Studier. Alle uddannelser har faste kontaktpersoner i studieadministrationen – find dem her.

Internationale koordinatorer

Find kontaktpersoner her.

Kontakt studieleder og uddannelseskonsulenter på IKK

Spørgsmål til studielederen kan sendes til studieleder@cc.au.dk 

Katharina Juhl Haslund

Uddannelseskonsulent
M
H bygn. 1580, 334/336
P +4593508803
P +4593508803

Nina Thiele Zeiss

Uddannelseskonsulent
52978 / i29