WORKZONE - Institut for Kommunikation & Kultur

Workzone er AU's journaliseringssystem, der skal understøtte vidensdeling på tværs af organisationen og sikre vores journaliseringsforpligtelser. Alle medarbejdere har et ansvar for at sikre dette.

FOR VIP

Opret sag


På IKK har vi etableret en gruppe af administrative medarbejdere, som alle er trænet i Workzone og kan hjælpe dig med at oprette en sag. For at sikre, at alle oplysninger er med fra starten, bedes du udfylde denne formular. Vi sender dig et link til sagen, når vi har oprettet den.  

Forskningssag

Benyt denne formular, hvis du ønsker at oprette en sag angående forskningsansøgning eller -projekt.  

Eksterne relationer og øvrige sager

Benyt denne formular, hvis du ønsker at oprette en sag angående eksterne relationer eller øvrige sager.

Retningslinjer


Hvad er mit ansvar?

 • Som VIP eller afdelingsleder er det dit ansvar at sørge for, at relevante dokumenter og korrespondance journaliseres i Workzone i henhold til gældende lovgivning, som du skal kende.
 • Når en sag er oprettet med hjælp fra TAP-supporten, er det dig, der skal journalisere mails, dokumenter og evt. efterfølgende notater fra samtaler eller anden korrespondance på den pågældende sag via din mailboks.
 • Når en sag er afsluttet, er det dig, der skal bede TAP-supporten om at lukke sagen.

VIP's spørgsmål & svar

Her finder du en oversigt over de spørgsmål samt svar stillet af VIP under introduktionerne på flere af Arts institutter.

Hvad skal jeg journalisere?

Vi har udarbejdet et opslagsværk, som du kan søge i. Samtidig har vi tilføjet en kolonne, der viser, hvem der har journaliseringsansvaret.

Vejledninger


Gem mail fra Outlook til Workzone

 • Gem indgående eller eksisterende mail på sag fra Outlook - VideoInstruktion
 • Gem flere mails samtidig - Instruktion
 • Gør dine sager tilgængelige i venstre navigationsrude - Instruktion

Oprettelse, ændring og lukning af sag

Oprettelse af en sag

 1. Anvend en af de grønne knapper øverst i denne kolonne. Når du udfylder disse, sikrer vi, at vi har alle oplysninger, der skal bruges for at oprette en sag til dig. Alternativt kan du kontakte vores mailboks: workzonesupport@cc.au.dk eller en fra vores IKK TAP-support.
 2. Når du har udfyldt formularen og sendt den afsted, opretter vi en sag til dig i systemet.
 3. Vi sender dig en mail med link til sagen. Du skal klikke på linket til sagen, hvilket vil lede dig ind i Workzone-systemet. Du kan blot lukke Workzone ned igen.
 4. Gå tilbage til Outlook (for MAC-brugere skal det være Horizon Client)
 5. Du kan nu begynde at journalisere på sagen. Det kan være, at du er nødt til at lave en Refresh, før sagen bliver synlig.

Ændringer i en sag

Hvis du ønsker at ændre i din sag, kontakt TAP-supporten. Ændringer kunne fx være, hvis:

 • En eller flere AU-kolleger skal have adgang til en sag (kun for sager, der har adgangsbegrænsning).
 • En eller flere AU-kolleger skal have fjernet adgang til en sag (kun for sager, der har adgangsbegrænsning).
 • Der skal tilføjes en ekstern part/interessent på en sag (det betyder ikke, at vedkommende får adgang).
 • En forskningsansøgning ændres til en bevilling.
 • Du ikke længere er den ansvarlige for sagen, hvis du fx forlader AU eller ændrer arbejdsområde.

Lukning af sag

 • Sagen, projektet, opgaven er afsluttet.
 • Skriv til os og bed os om at lukke sagen.

For MAC-brugere

Løsning for MAC-brugere - journalisering direkte fra Outlook med ny applikation Workzone365

Det har længe kun været muligt for MAC-brugere at journalisere via et fjernskrivebord (se løsning nedenfor). Det er dog fra efteråret 2022 blevet muligt at få installeret en applikation, som gør det muligt at journalisere direkte fra Outlook på en MAC uden fjerneskrivebordet (VM Horizon Client). Appen installeres på alle de MAC-computere, hvis ejere har deltaget i en Workzone-introduktion. Ønsker du som MAC-bruger at få denne applikation installeret, bedes du kontakte workzonesupport@cc.au.dk.

Løsning for MAC-brugere - journalisering med fjernskrivebord VM Horizon Client

Som MAC-bruger har du brug for en tillægsapplikation, som hedder Horizon Client. Denne applikation er et fjernskrivebord til en Virtuel Windows 10 maskine. For alle VIP, som har fået tildelt adgang til Workzone, følger der fra HR Data & Digitalisering en vejledning i, hvordan denne tillægsapplikation installeres. Du skal selv installere Horizon Client før du kan tage det i brug.

Du kan tilgå Workzone webklient i Google Chrome, via dette link: https://workzone.uni.au.dk/app/client/. Bemærk, ikke alle funktioner virker på Mac’s styresystem, f.eks. integrationen til Office-programmerne.

Horizon Client må kun bruges til journalisering i Workzone.

Henvendelser om aktindsigt

AU's journalvejledning og retningslinjer

På AU's Workzone-hjemmeside kan du finde information og retningslinjer vedrørende journalisering, roller & ansvar og systemrelaterede muligheder.

Du finder AU's journalvejledning her.

Support


Skriv til workzonesupport@cc.au.dk eller kontakt en fra IKK's TAP-support for hjælp.

FOR TAP

Opret sag


Før du starter

Håndter en sag

 • Følg gerne alle trin i en sagsoprettelse på IKK - se vejledning længere nede i denne kolonne 'Retningslinjer/Feltudfyldning ved sagsoprettelse'

Afslut en sag

Retningslinjer


Feltudfyldning ved sagsoprettelse

Der er følgende krav til felter, der skal udfyldes ved sagsoprettelse:

 • Sag - vælg Emnesag
 • Titel - alle sager skal starte med 'IKK'
 • Sagsgruppe - se sagsoversigt for hjælp
 • Standard dokumentklassifikation - se AU's vejledning
 • Planlagt afslutningsdato - kendes den ikke, brug sidste dag i et år
 • Parter - ved eksterne projekter skal parter tilføjes - se Arts vejledning

Følgende øvrige felter bør man være opmærksom på ved sagsoprettelse:

 • Sagsbehandler - bør være den ansvarlige for sagen eller opgaven
 • Ansvarlig enhed - er oftest den enhed, som sagsbehandleren tilhører
 • Sagstekst - detaljer om sagen kan være en stor hjælp ved fremtidige søgninger
 • Læseadgang - adgang til sagen kan begrænses ved valg af særlige enheder, indblik eller personer
 • Projektnummer - ved eksterne projektbevillinger tilføjes dette

Du kan finde en pdf-vejledning her (kun adgang for visse Teams-brugere)

Roller & ansvar

Alle AUs ansatte er omfattet af journaliseringspligt, og som medarbejder skal du derfor journalisere alle dokumenter, breve, ind- og udgående mails, notater, mødereferater, telefonnotater osv., der vedrører AUs interne virke såvel som eksterne samarbejder.

Lovmæssigt er AU som statslig arbejdsplads, som enhver anden offentlig myndighed, forpligtiget til at kunne dokumentere, at man arbejder og træffer afgørelser ud fra principperne om god forvaltningsskik samt at universitetets midler og opgaver forvaltes korrekt.      

Med andre ord, er det dit ansvar at sørge for, at relevante dokumenter og korrespondance inden for dit arbejdsområde journaliseres i Workzone.

Vejledninger


Søg efter en sag

Søgning efter sager og dokumenter kræver et par tips for at virke.

 • TIP 1
  Når du søger efter en sag, så brug ikke fritekstfeltet. Brug i stedet titelfeltet.
 • TIP 2
  Brug som minimum søgeoperatorerne (asterisk * og cirkumfleks ^) - se søgeoperatorer
 • TIP 3
  Jo mere præcis, du kan være i din søgning, jo større chance for succes fx ved at udfylde flere af sagens felter.
 • TIP 4
  Når du søger efter et dokument, kan du godt benytte fritekstfeltet. Her gælder samme søgetips som beskrevet for sager.

Fejlmeldinger og kendte fejl

Dashboard og påmindelser

Find flere vejledninger

Du kan finde et stort antal vejledninger - både instruktioner og videotutorials på HR-DD's hjemmeside fx:

FAQ | Quickguide | Del en sag eller dokumenter | Alle videovejledninger

Registreringspraksis for institutsekretariater


Se eksempler på dokumenter, som AU ønsker skal eller ikke skal journaliseres.

NYTTIG VIDEN FOR ALLE

Support & spørgsmål


Skriv til workzonesupport@cc.au.dk eller kontakt en fra vores TAP-support for at få hjælp.

Lovgivning, sikkerhed & registreringspraksis

Se denne video (10:55 min.) om AU's retningslinjer for journalisering i Workzone


Adgangsrettigheder


 • Sager vedrørende eksterne relationer og øvrige er tilgængelige til alle ansatte på IKK (enhed 1817).
 • Sager vedrørende forskningsprojekter er kun tilgængelige for en del af ledelsen, superbrugerne, VIP'en selv og det lokale sekretariat.

Det er muligt at bede om adgangsbegrænsning eller -tilføjelser på sager eller dokumenter ifm. oprettelse af en sag.

Ny bruger


Hvad er Workzone?

Workzone er AU's elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem, som bl.a. sikrer, at AU lever op til sine journaliseringsforpligtelser iht. lovgivningen.

Formålet er desuden, at:

 • sikre fælles grundlag for registreringspraksis på tværs af AU
 • sikre fælles datagrundlag- og kvalitet
 • sikre et fælles grundlag for videre digital understøttelse og vidensdeling på tværs af organisationen

Se videoen på denne side.

Læs mere om dit journaliseringsansvar i den blå midtersektion på siden under 'Retningslinjer/Roller & ansvar'.

Hvordan får jeg adgang?

 1. Du får adgang ved at oprette en sag ved HR Data og Digitalisering (HRDD) på denne side: https://support.au.dk
 2. Når du har fået adgang, kontakter du en superbruger ved IKK. Vi samler løbende op til miniwebinars eller sidemandsoplæring for nye brugere. Du bør ikke anvende Workzone, før du har gennemgået træning (TAP) eller introduktion (VIP).
 3. Her finder du HRDD's instruktion til nye brugere.